Sim giá rẻ - Kho sim lớn nhất Việt Nam

 • Tìm sim có đầu 090 đuôi 8888 hãy gõ 090*8888
 • Tìm sim bắt đầu bằng 0914 đuôi bất kỳ, hãy gõ: 0914*
Tìm kiếm nâng cao
Số Sim Giá bán Mạng Mua sim
0763158558 2.000.000 ₫ Mua ngay
0394.955.000 2.000.000 ₫ Mua ngay
0965.40.2017 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919141200 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763141146 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919756595 2.000.000 ₫ Mua ngay
0977.10.9993 2.000.000 ₫ Mua ngay
0979.45.2220 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918021232 2.000.000 ₫ Mua ngay
035.8888.610 2.000.000 ₫ Mua ngay
086.5558.119 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763141994 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918120217 2.000.000 ₫ Mua ngay
0972.700.767 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763161974 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763148348 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763176576 2.000.000 ₫ Mua ngay
0388.53.2279 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919130803 2.000.000 ₫ Mua ngay
0944185345 2.000.000 ₫ Mua ngay
0974.747.040 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763168165 2.000.000 ₫ Mua ngay
0974.357.099 2.000.000 ₫ Mua ngay
0944010880 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763177099 2.000.000 ₫ Mua ngay
03383.99.598 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763165167 2.000.000 ₫ Mua ngay
097.335.9995 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918280815 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763164064 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919071881 2.000.000 ₫ Mua ngay
097.558.2252 2.000.000 ₫ Mua ngay
0348.72.73.79 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763174974 2.000.000 ₫ Mua ngay
0986.667.919 2.000.000 ₫ Mua ngay
0944403878 2.000.000 ₫ Mua ngay
0393.599.279 2.000.000 ₫ Mua ngay
0972.09.6446 2.000.000 ₫ Mua ngay
0974.864.986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763161982 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763166455 2.000.000 ₫ Mua ngay
0976.667.445 2.000.000 ₫ Mua ngay
0944515545 2.000.000 ₫ Mua ngay
03.8858.0968 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763155911 2.000.000 ₫ Mua ngay
0943388585 2.000.000 ₫ Mua ngay
096182.12.16 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763149797 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763140740 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763144244 2.000.000 ₫ Mua ngay
0942575755 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763146646 2.000.000 ₫ Mua ngay
0976.240.986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763171973 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919050820 2.000.000 ₫ Mua ngay
0987060516 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763153151 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918206336 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763154054 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919200520 2.000.000 ₫ Mua ngay
0943222772 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919548883 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763172002 2.000.000 ₫ Mua ngay
0944283345 2.000.000 ₫ Mua ngay
0944193198 2.000.000 ₫ Mua ngay
0981756579 2.000.000 ₫ Mua ngay
0974672016 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918300402 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763165163 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919231216 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763162169 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763141976 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918221206 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763167267 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919210416 2.000.000 ₫ Mua ngay
0944369269 2.000.000 ₫ Mua ngay
0942577557 2.000.000 ₫ Mua ngay
034.663.5989 2.000.000 ₫ Mua ngay
03681.333.59 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763151980 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763172178 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918220550 2.000.000 ₫ Mua ngay
0973.197.818 2.000.000 ₫ Mua ngay
0377.55.1116 2.000.000 ₫ Mua ngay
0975.519.788 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919021101 2.000.000 ₫ Mua ngay
0366.586.599 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763145143 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918262996 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918091205 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919120321 2.000.000 ₫ Mua ngay
0971.630.886 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918060418 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763155353 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919160113 2.000.000 ₫ Mua ngay
0943500050 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918666553 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918243878 2.000.000 ₫ Mua ngay
0345.28.2006 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763146060 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918061203 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763167667 2.000.000 ₫ Mua ngay
0983.859.109 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763155133 2.000.000 ₫ Mua ngay
0974.86.2224 2.000.000 ₫ Mua ngay
0362195789 2.000.000 ₫ Mua ngay
0983080401 2.000.000 ₫ Mua ngay
0976.034.054 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919180415 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763157657 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763154854 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763144622 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763155255 2.000.000 ₫ Mua ngay
0978.395.681 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763178080 2.000.000 ₫ Mua ngay
0942868863 2.000.000 ₫ Mua ngay
0963.598.296 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919201006 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763155922 2.000.000 ₫ Mua ngay
0335.003.955 2.000.000 ₫ Mua ngay
0974.216.388 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918170318 2.000.000 ₫ Mua ngay
0988.090.380 2.000.000 ₫ Mua ngay
0962040464 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763152006 2.000.000 ₫ Mua ngay
0943544454 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919110618 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763154157 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919080616 2.000.000 ₫ Mua ngay
0974.40.1881 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763141966 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918986600 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763166433 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763170270 2.000.000 ₫ Mua ngay
0942121151 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763162002 2.000.000 ₫ Mua ngay
033.55.68938 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919220920 2.000.000 ₫ Mua ngay
0365.2345.11 2.000.000 ₫ Mua ngay
0355.773.229 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918250916 2.000.000 ₫ Mua ngay
037.606.1379 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919212821 2.000.000 ₫ Mua ngay
0374252111 2.000.000 ₫ Mua ngay
0943555662 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918130816 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763139132 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763166811 2.000.000 ₫ Mua ngay
0943883113 2.000.000 ₫ Mua ngay
0973.572.679 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763151963 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919310517 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763157156 2.000.000 ₫ Mua ngay
0396966960 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763177144 2.000.000 ₫ Mua ngay
0986.01.5565 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763154151 2.000.000 ₫ Mua ngay
0943155133 2.000.000 ₫ Mua ngay
0943707797 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763139739 2.000.000 ₫ Mua ngay
0974.389.088 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763176976 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918023923 2.000.000 ₫ Mua ngay
0975.503.788 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918280112 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919030206 2.000.000 ₫ Mua ngay
0964.202.667 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919240605 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918776663 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918855335 2.000.000 ₫ Mua ngay
0943283289 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763138134 2.000.000 ₫ Mua ngay
0943115110 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919010912 2.000.000 ₫ Mua ngay
0976.888.147 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918100509 2.000.000 ₫ Mua ngay
0396.32.31.32 2.000.000 ₫ Mua ngay
0337.339.877 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763168484 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763144744 2.000.000 ₫ Mua ngay
09743.78887 2.000.000 ₫ Mua ngay
0942965456 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919916600 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763150151 2.000.000 ₫ Mua ngay
0978.050.929 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918735383 2.000.000 ₫ Mua ngay
0943666855 2.000.000 ₫ Mua ngay
0979.45.2228 2.000.000 ₫ Mua ngay
0981.921.956 2.000.000 ₫ Mua ngay
0988.040.100 2.000.000 ₫ Mua ngay
0971.42.7667 2.000.000 ₫ Mua ngay
0867.466.997 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763167163 2.000.000 ₫ Mua ngay
0942368838 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763144700 2.000.000 ₫ Mua ngay
0353.636.639 2.000.000 ₫ Mua ngay
0357.240.679 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763147144 2.000.000 ₫ Mua ngay
0334.31.31.36 2.000.000 ₫ Mua ngay
0978.70.1386 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763176376 2.000.000 ₫ Mua ngay
097.367.4448 2.000.000 ₫ Mua ngay
09844.00.559 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763158458 2.000.000 ₫ Mua ngay
0961045444 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763150156 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918925282 2.000.000 ₫ Mua ngay
0974.292.386 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763141965 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763141962 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763157257 2.000.000 ₫ Mua ngay
0862.12.14.15 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918100917 2.000.000 ₫ Mua ngay
0943869955 2.000.000 ₫ Mua ngay
0986.929.676 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763156356 2.000.000 ₫ Mua ngay
0986.567.242 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919170421 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763152002 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919923030 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918100301 2.000.000 ₫ Mua ngay
0975.873.875 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763147047 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763161978 2.000.000 ₫ Mua ngay
0352232939 2.000.000 ₫ Mua ngay
0976.930.937 2.000.000 ₫ Mua ngay
0974.049.390 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919983232 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763151990 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918081004 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763177100 2.000.000 ₫ Mua ngay
0942133122 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763147447 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763159595 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919040416 2.000.000 ₫ Mua ngay
0862.566.118 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763169168 2.000.000 ₫ Mua ngay
0981.251.885 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919020716 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763141147 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918140401 2.000.000 ₫ Mua ngay
0974.70.8881 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763140146 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763144033 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763161976 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763143030 2.000.000 ₫ Mua ngay
0981.313.382 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918211005 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763171963 2.000.000 ₫ Mua ngay
0943698298 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763141967 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919158525 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763158383 2.000.000 ₫ Mua ngay
0868.822.115 2.000.000 ₫ Mua ngay
0969.130.586 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763140142 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919516939 2.000.000 ₫ Mua ngay
0975.99.88.19 2.000.000 ₫ Mua ngay
0943341551 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763138484 2.000.000 ₫ Mua ngay
09726.27.283 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918040915 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763166262 2.000.000 ₫ Mua ngay
09828.13.896 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763155151 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763166099 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918310509 2.000.000 ₫ Mua ngay
0962.660.443 2.000.000 ₫ Mua ngay
0961.688.377 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763153157 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763159559 2.000.000 ₫ Mua ngay
0943744474 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918070610 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763141961 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763149449 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763166911 2.000.000 ₫ Mua ngay
0986.6789.05 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918230121 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918021011 2.000.000 ₫ Mua ngay
0944425885 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919080619 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763141997 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763161061 2.000.000 ₫ Mua ngay
03.3636.0110 2.000.000 ₫ Mua ngay
0988.835.303 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763177033 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763176170 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919140506 2.000.000 ₫ Mua ngay
0973.51.8885 2.000.000 ₫ Mua ngay
0943222778 2.000.000 ₫ Mua ngay
0388819891 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763157957 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763144141 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763155244 2.000.000 ₫ Mua ngay
0397.309.439 2.000.000 ₫ Mua ngay
0942525595 2.000.000 ₫ Mua ngay
0974.017.586 2.000.000 ₫ Mua ngay
096.995.2356 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918070908 2.000.000 ₫ Mua ngay
0942669386 2.000.000 ₫ Mua ngay

1. BẠN HIỂU GÌ VỀ SIM SỐ ĐẸP?

Sim số đẹp là 1 tên gọi chung cho các dòng sim nghe gọi chứa những đuôi số có định dạng như các con số giống nhau (bát quý, thất quý, lục quý, ngũ quý, tứ quý, tam quý), các con số tiến, các cụm số lặp, kép, đảo hay các cụm số độc (các đuôi số có ý nghĩa độc, hay mốc sự kiện đặc biệt) và có thể là đuôi số may mắn theo quan niệm dân gian như thần tài (39, 79), lộc phát (68, 86), ông địa (38, 78)...

Để hiểu hơn về các dòng sim số đẹp hãy đọc tiếp phần 2 nhé.

2. SIM SỐ ĐẸP GỒM NHỮNG GÌ?

Như đã nhắc ở trên, sim số đẹp là các số sim có định dạng, và các định dạng hay các loại sim gồm các dòng sau:

 • Sim bát quý: có thể nói đây là dòng sim số đẹp vip nhất trong các dòng sim với 8 số đuôi giống nhau (VD: 88888888, 99999999), trên thị trường sim bát quý đang lưu hành chỉ đếm trên đầu ngón tay
 • Sim thất quý: với 7 con số đuôi giống nhau (VD: 8888888, 9999999), sim thất quý không kém cạnh nhiều so với bát quý và cũng vì thế mà độ khan hiếm của nó cũng rất cao
 • Sim lục quý: với 6 con số đuôi giống nhau nên cũng vì thế mà độ khan hiếm cũng không quá lớn (VD: 888888, 999999), tại simdep.vip chỉ có gần 100 số sim được rao bán với mức giá từ gần 200 triệu đến gần 10 tỷ đồng
 • Sim ngũ quý: dòng sim số đẹp với 5 con số đuôi giống nhau (VD: 88888, 99999), đang có gần 400 số tại simdep.vip với mức giá giao động từ 25 triệu đến hơn 5 tỷ đồng
 • Sim tứ quý: Là sim số đẹp dòng quý có sức hút hơn hẳn các "đàn anh" của mình cũng bởi vì nhu cầu về độ đẹp cũng là quá đủ với mức giá cũng mềm hơn rất nhiều (VD: 8888, 9999), tại simdep.vip sim tứ quý có giá từ 4 triệu đến gần 4 tỷ đồng
 • Sim tam quý: hay còn gọi là sim tam hoa, là 1 dòng sim số đẹp bình dân mà cũng có sức hút khá tốt (VD: 333, 999), tại simdep.vip giá từ 300 ngàn đến vài trăm triệu đồng
 • Sim tam quý kép: hay còn gọi là tam hoa kép, là sim số đẹp có chứa 6 số cuối là 2 cụm tam hoa khác nhau (VD: 888999, 222555), loại sim này có giá từ 5 triệu đến 4 tỷ đồng
 • Sim taxi: dòng sim đẹp này thường được các doanh nghiệp chọn làm hotline vì độ dễ nhớ cao, có các loại sim taxi 4, 3, 2 hay taxi dù (VD: 232323, 099099), Sim taxi có giá 500 ngàn cho đến 5 tỷ đồng
 • Sim số tiến: là dòng sim số đẹp với tối thiểu 3 số cuối tiến theo 1 quy tắc hoặc theo thứ tự +1 (VD: 3456, 2468, 23456789), dòng sim này có giá từ 200 ngàn đến hơn 10 tỷ
 • Sim lộc phát, thần tài, ông địa: là dòng sim số đẹp có đuôi số chứa cặp 68, 86, 39, 79, 38, 78 vậy nên hoàn toàn những số sim này có thể thuộc các dòng sim khác. Các dòng sim này có giá từ dưới 500 ngàn đến 500 triệu đồng.
 • Sim Lặp kép: là dòng sim số đẹp kết hợp của 2 loại sim kép và sim lặp (VD: 6688, 8989), dòng sim này có giá dưới 500 ngàn đến 500 triệu đồng
 • Sim Gánh đảo: là sim số đẹp chứa các cụm số đuôi gánh hoặc đảo nhau (VD: 890098, 8998), dòng sim này có giá từ dưới 500 ngàn đến 400 triệu đồng.
 • Sim Đôi: hay còn gọi là sim cặp hoặc sim tình nhân với các cặp số sim chỉ khác nhau 1 vài số trên sim, sim tình nhân có giá từ dưới 500 ngàn đến dưới 50 triệu đồng
 • Sim Năm sinh: là dòng sim số đẹp với đuôi số chứa các cụm tương ứng với các ngày tháng năm sinh, có các dòng sim năm sinh 4 số, 6 số và 8 số (VD: 03021988, 3288, 030288). Sim năm sinh có giá từ dưới 500 ngàn đến 50 triệu đồng
 • Sim Số độc: là dòng sim chứa các đuôi số là các mang ý nghĩa độc đáo (VD: 1102: độc nhất vô nhị), các cụm số gắn liền với các sự kiện đặc biệt (VD: 051423: 3 ngày xấu nhất trong tháng)...Dòng sim độc này có giá từ dưới 500 ngàn đến vài chục triệu)
 • Sim Lục quý giữa, Sim Ngũ quý giữa, Sim Tứ quý giữa: Tương tự như sim lục quý, ngũ quý và tam quý nhưng khác là các cụm số này ở cuối số sim, loại sim này có giá từ dưới 500 ngàn đến vài chục triệu đồng
 • Sim đầu số cổ: là dòng sim có chứa các đầu số cổ của các nhà mạng, các đầu số ra đời từ những ngày đầu nhà mạng bắt đầu kinh doanh
 • Sim phong thủy: là dòng sim hợp tuổi, hợp mệnh với từng người, sim phong thủy có thể là 1 trong số các dạng sim ở trên nên cũng vì thế mà khoảng giá từ vài trăm nghìn cho đến cả tỷ đồng

3. LỜI KHUYÊN KHI CHỌN SIM:

 • Chọn mua sim theo ngân sách:

  • Mua sim ngân sách dưới 500.000đ: Với ngân sách dưới 500 ngàn tại simdep.vip bạn đã có thể chọn cho mình sim tam hoa 0, 1, 2, 3, 4 hay sim lặp kép, gánh đảo, tiến lên 0123, tứ quý giữa của 3 nhà mạng chính, hãy tham khảo danh mục sim dưới 500k để kiểm chứng "sắc đẹp" của nó nhé.
  • Mua sim ngân sách từ 500.000đ - 1 triệu: Với ngân sách này bạn cũng sẽ có cho mình những số sim mang chủng loại và đuôi số như sim dưới 500k nhưng đầu số và các con số ở giữa sẽ "Chất" hơn đấy
  • Mua sim ngân sách từ 1 triệu - 3 triệu: Ở mức ngân sách này bạn đã có thể thoải mái hơn khi có thêm nhiều sự lựa chọn về các đầu số cổ, đuôi số cũng sẽ lớn hơn, đẹp hơn như tam hoa kép 888999 giữa, tứ 6, 8, 9 giữa, tiến lên 1234, 2345
  • Mua sim ngân sách từ 3 triệu - 5 triệu: Với ngân sách này bạn đã có quyền yêu cầu 1 số sim chỉ chứa các con số đẹp nhất đó là 6 8 9, hay sim tam hoa 5 6 7 8 9, sim lộc phát 6668 8686...
  • Mua sim ngân sách từ 5 triệu - 10 triệu: Với mức ngân sách này bạn có thể chọn bất cứ 1 dòng sim gì mình thích trừ sim ngũ quý trở lên, tức là bạn có thể chọn sim tứ quý, tam hoa, taxi, lộc phát, thần tài với dạng số bạn thích
  • Mua sim ngân sách từ 10 triệu - 50 triệu: Bạn có thể đưa ra nhiều tiêu chí khắt khe hơn cho các dòng sim mà ngân sách 10 triệu đã liệt kê như tránh các con số bạn không thích, đầu số phải cổ...và ĐỪNG QUÊN ngân sách này có thể mua được sim ngũ quý 0 1 4 7 rồi nhé
  • Mua sim ngân sách từ 50 triệu - 100 triệu: Lại là 1 mức cao hơn mức tối đa 50 triệu, tức là với mức này bạn có thể chọn được các đuôi số ngũ quý đẹp hơn như 2 3 5 6, và bất kỳ đuôi tứ quý, tam hoa, hay các dòng thấp hơn
  • Mua sim ngân sách từ 100 triệu - 200 triệu: Bạn muốn mua sim lục quý thì có thể cân nhắc đến lục quý 0 1 4, ngũ quý có thể tự tin chọn đến tận ngũ quý 9, hay các dòng sim số đẹp khác với đầy đủ các tiêu chí khắt khe nhất bạn đưa ra
  • Mua sim ngân sách từ 200 triệu - 500 triệu: Với ngân sách 500 triệu để chọn thoải mái 1 sim lục quý thì cũng chưa đâu nhé, bạn có thể chọn lục quý 0 1 2 3 4 5 7, còn lục quý 6 8 9 có giá trên 500 triệu
  • Mua sim ngân sách trên 500 triệu: Từ 500tr trở lên đến 1 tỷ bạn có thể mua được các loại sim lục quý đổ xuống trừ lục quý 8 và 9 nhé, còn trên 1 tỷ thì bạn "Tẹt Ga" đi, sim nào bạn cũng có thể ngả giá nhé
 • Chọn mua sim số đẹp khuyến mại nghe gọi, 4G:

  Nếu yêu cầu sở hữu 1 số sim đẹp không phải là duy nhất khi bạn chọn mua sim mà còn các dịch vụ đi theo số sim đó như số phút nghe gọi miễn phí, dung lượng 4G thì bạn hãy yêu cầu nhân viên tư vấn sim trả sau cho mình nhé

  simdep.vip thấy nhiều khách hàng đến với mình lo sợ về sim trả sau về vấn đề trừ tiền không chính xác, nhưng vấn đề này đã được các nhà mạng khắc phục bằng việc bạn có thể tự kiểm soát chi tiêu trên app

  Còn nói đến LỢI ÍCH khi dùng sim trả sau thì rõ ràng:
  • Giá sim rẻ hơn cả 5 - 10 lần với sim trả trước
  • Chi phí 1 tháng rẻ chỉ bằng 1/2 khi bạn dùng sim trả trước, vì ở đây có thể chỉ với trên dưới 100.000đ mà bạn đã có cho mình combo gọi điện, sử dụng 4G thả ga
 • Chọn mua sim làm ăn:

  • Nếu bạn là 1 doanh nghiệp lớn, cần ghi dấu ấn với khách hàng và đối tác thì simdep.vip khuyên bạn đầu tư 1 số sim taxi 2 3 hay sim tứ quý 6 8 9 trở lên. Nếu chi phí lớn bạn có thể trả góp với mức phí thấp như bạn mua điện máy ở siêu thị
  • Nếu bạn là 1 doanh nghiệp bình thường, việc hình ảnh từ hotline không quá quan trọng thì hãy tùy thuộc vào khả năng của doanh nghiệp để chọn 1 số sim theo mức ngân sách bạn có thể bỏ ra, hãy đọc phần 3: "Lời khuyên khi chọn sim" nhé
 • Chọn mua sim phong thủy:

Sim phong thủy trên thị trường Việt Nam đang bị pha tạp rất nhiều, nếu thực sự muốn chọn 1 số sim hợp tuổi mình thì hãy chọn thầy uy tín, chọn sim dựa vào giờ ngày tháng năm sinh và nghe tư vấn thêm các vấn đề khác mình đang gặp phải và có 1 quy trình tổng thể để cân bằng lại những điểm khuyết của mình

Bạn có thể tham khảo về sim phong thủy hợp với mình thông qua link này: Sim phong thủy

4. TẠI SAO NÊN MUA SIM TẠI simdep.vip ?

Nhắc đến simdep.vip chắc hẳn nhiều người cũng đã từng nghe qua hay thấy ở đâu đó trên internet, vậy có điều gì khác biệt với các website sim số đẹp khác để bạn nên mua sim tại đây:

 • Giá tốt nhất thị trường: nhắc đến giá sim trên simdep.vip chúng tôi tự tin là 1 website có giá rẻ hơn các web khác lên đến 90% số lượng sim bởi:
  • simdep.vip là đại lý cấp 1 tại 3 nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone từ 5 năm nay
  • Với hơn 50.000 người ghé thăm mỗi ngày, simdep.vip luôn có được chính sách giá tốt từ các nhà cung cấp
  • Hệ sinh thái lớn của nhiều ngành nghề dẫn đến tiết kiệm tối đa chi phí từ nhập sim về đến khi tới tay khách hàng
 • Hệ thống cửa hàng simdep.vip cộng với cửa hàng nhà mạng tại hơn 20 tỉnh giúp hỗ trợ chăm sóc khách hàng tốt nhất, đáng tin cậy nhất
 • Chính sách trước và sau bán hàng tốt nhất:
  • simdep.vip luôn tư vấn hỗ trợ khách hàng tìm được số sim phù hợp nhu cầu sở hữu và nhu cầu sử dụng với chi phí tiết kiệm nhất
  • Hỗ trợ vào tên chính chủ, giao sim miễn phí tại nhà, kiểm tra đúng thông tin mới phải trả tiền
  • Chính sách giao sim nhanh gọn, nhanh nhất chỉ trong 2 tiếng
  • Thay mặt nhà mạng hỗ trợ các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng

Bạn còn băn khoăn gì hãy CHAT hoặc GỌI NGAY cho simdep.vip, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tất cả các vấn đề liên quan không chỉ là mua bán sim số đẹp.