Sim giá rẻ - Kho sim lớn nhất Việt Nam

 • Tìm sim có đầu 090 đuôi 8888 hãy gõ 090*8888
 • Tìm sim bắt đầu bằng 0914 đuôi bất kỳ, hãy gõ: 0914*
Tìm kiếm nâng cao
Số Sim Giá bán Mạng Mua sim
0889868593 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.302.786 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773308080 2.000.000 ₫ Mua ngay
0822.155.899 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889891083 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918291070 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889868591 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763199166 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.003.786 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773306305 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.999.641 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773310318 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.16.7887 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889868590 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763197575 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773300355 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763185180 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763198080 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773301965 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763199866 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773312006 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773306006 2.000.000 ₫ Mua ngay
0911858582 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889880893 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763180186 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.999.547 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889899870 2.000.000 ₫ Mua ngay
0912891339 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.31.7786 2.000.000 ₫ Mua ngay
0979.43.5775 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.999.431 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917973974 2.000.000 ₫ Mua ngay
0857.18.1102 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773319312 2.000.000 ₫ Mua ngay
098.276.5775 2.000.000 ₫ Mua ngay
0912596139 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763185252 2.000.000 ₫ Mua ngay
0911090040 2.000.000 ₫ Mua ngay
0983.675.818 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773309609 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773327227 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773306304 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773302702 2.000.000 ₫ Mua ngay
0977.266.244 2.000.000 ₫ Mua ngay
0833.234.186 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889891084 2.000.000 ₫ Mua ngay
098.336.7079 2.000.000 ₫ Mua ngay
0826969090 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916802966 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773322600 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.072.479 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773307306 2.000.000 ₫ Mua ngay
0983.04.5445 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889868292 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763180580 2.000.000 ₫ Mua ngay
0983.671.828 2.000.000 ₫ Mua ngay
0912220124 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773315312 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915555130 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.077.955 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.282.786 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.092.920 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.020.186 2.000.000 ₫ Mua ngay
0835.85.83.85 2.000.000 ₫ Mua ngay
0852.88.18.19 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.40.7997 2.000.000 ₫ Mua ngay
0977.30.8885 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763188500 2.000.000 ₫ Mua ngay
098.212.7887 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773326262 2.000.000 ₫ Mua ngay
0825.05.1102 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917545779 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.10.7557 2.000.000 ₫ Mua ngay
0814079555 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.383.380 2.000.000 ₫ Mua ngay
08.1357.8883 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889868837 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889878911 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763192892 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915871212 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.175.000 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773322006 2.000.000 ₫ Mua ngay
0983.16.8448 2.000.000 ₫ Mua ngay
0913337932 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.027.586 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.249.086 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773325825 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773309292 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919461155 2.000.000 ₫ Mua ngay
0983.05.6446 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773314214 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889991639 2.000.000 ₫ Mua ngay
0925871985 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889880897 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.98.5775 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915081018 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.208.579 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773327321 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918812216 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.07.7667 2.000.000 ₫ Mua ngay
0705568368 2.000.000 ₫ Mua ngay
0911821100 2.000.000 ₫ Mua ngay
0983.405.986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889868823 2.000.000 ₫ Mua ngay
0825252010 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.182.786 2.000.000 ₫ Mua ngay
0912347494 2.000.000 ₫ Mua ngay
0977.237.488 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.10.8778 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773303305 2.000.000 ₫ Mua ngay
0983.397.586 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.320.579 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773322044 2.000.000 ₫ Mua ngay
0839.57.1102 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773320324 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773322088 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763180188 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763181976 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773317312 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763199488 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763197697 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.999.741 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.904.669 2.000.000 ₫ Mua ngay
0823.379.279 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763180480 2.000.000 ₫ Mua ngay
0983.14.6776 2.000.000 ₫ Mua ngay
0823.56.8883 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773309909 2.000.000 ₫ Mua ngay
0836.99.18.19 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.415.000 2.000.000 ₫ Mua ngay
0979.41.7786 2.000.000 ₫ Mua ngay
0983.145.086 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763185585 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889868193 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889887679 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.104.388 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.253.086 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889891197 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773307070 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763182121 2.000.000 ₫ Mua ngay
0858.976.686 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763199600 2.000.000 ₫ Mua ngay
0912030371 2.000.000 ₫ Mua ngay
0911841178 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763192009 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763181960 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763197373 2.000.000 ₫ Mua ngay
0978.8666.29 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.215.086 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763199099 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763190090 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916091624 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889890078 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773308307 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.204.286 2.000.000 ₫ Mua ngay
0911818204 2.000.000 ₫ Mua ngay
0913811137 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.751.157 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889899841 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773310210 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763186986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889880876 2.000.000 ₫ Mua ngay
0815759191 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.026.986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.265.386 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889899871 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.205.486 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918951357 2.000.000 ₫ Mua ngay
0816.22.11.21 2.000.000 ₫ Mua ngay
0983.407.086 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763198192 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763191987 2.000.000 ₫ Mua ngay
0822911368 2.000.000 ₫ Mua ngay
0977.219.786 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.999.857 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763187787 2.000.000 ₫ Mua ngay
0911775594 2.000.000 ₫ Mua ngay
0983.06.8448 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763187182 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.147.088 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763182682 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773317717 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763191961 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763188300 2.000.000 ₫ Mua ngay
0979.420.986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919010704 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.095.179 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773312812 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763199022 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.241.786 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.314.786 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773301308 2.000.000 ₫ Mua ngay
0832.579.279 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.222.639 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.68.28.48 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.287.086 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889886566 2.000.000 ₫ Mua ngay
0979.587.369 2.000.000 ₫ Mua ngay
0813.123.788 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763198598 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773315115 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.369.277 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773327323 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.509.809 2.000.000 ₫ Mua ngay
0828.585.186 2.000.000 ₫ Mua ngay
0815759292 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763199100 2.000.000 ₫ Mua ngay
0913781352 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773324024 2.000.000 ₫ Mua ngay
0839.678.186 2.000.000 ₫ Mua ngay
0813738787 2.000.000 ₫ Mua ngay
0979.047.286 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.325.486 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889868829 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916699583 2.000.000 ₫ Mua ngay
0979.473.488 2.000.000 ₫ Mua ngay
0979.02.5775 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763199500 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763199755 2.000.000 ₫ Mua ngay
0856.889.386 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.30.7786 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.302.186 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.781.187 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763191966 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.219.786 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.324.486 2.000.000 ₫ Mua ngay
0827543555 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773308306 2.000.000 ₫ Mua ngay
0983.10.6446 2.000.000 ₫ Mua ngay
0856.38.1102 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.839.836 2.000.000 ₫ Mua ngay
0911831834 2.000.000 ₫ Mua ngay
0817044555 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889891087 2.000.000 ₫ Mua ngay
0911540606 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889891082 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.58.7557 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.271.486 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773303308 2.000.000 ₫ Mua ngay
0977.271.878 2.000.000 ₫ Mua ngay
0983.986.848 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763199322 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773305105 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.054.786 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.597.097 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.576.488 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763197191 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773304404 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.214.786 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773316716 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773327272 2.000.000 ₫ Mua ngay
0589658668 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889883869 2.000.000 ₫ Mua ngay
0983.09.6446 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.90.5115 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763192194 2.000.000 ₫ Mua ngay
0911830877 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889898094 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.37.2662 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773300306 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889880877 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.212.486 2.000.000 ₫ Mua ngay
0983.676.545 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.249.286 2.000.000 ₫ Mua ngay
0983.06.05.09 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773306309 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.302.086 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773317617 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763178171 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773310610 2.000.000 ₫ Mua ngay
0833.323.186 2.000.000 ₫ Mua ngay
0819.559.586 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773308585 2.000.000 ₫ Mua ngay
0837.12.12.18 2.000.000 ₫ Mua ngay
0978.414.484 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889868194 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763181975 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763179494 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889899846 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773301993 2.000.000 ₫ Mua ngay
0911841148 2.000.000 ₫ Mua ngay
0979.63.7887 2.000.000 ₫ Mua ngay
0911858583 2.000.000 ₫ Mua ngay
0979.634.088 2.000.000 ₫ Mua ngay
0829.585.386 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763193197 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763188711 2.000.000 ₫ Mua ngay
0859.383.186 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773317070 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763189494 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773311200 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.284.786 2.000.000 ₫ Mua ngay
0911023292 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773304604 2.000.000 ₫ Mua ngay
0812.966.799 2.000.000 ₫ Mua ngay
0983.42.43.46 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773315915 2.000.000 ₫ Mua ngay
0945645675 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773306906 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773326464 2.000.000 ₫ Mua ngay

1. BẠN HIỂU GÌ VỀ SIM SỐ ĐẸP?

Sim số đẹp là 1 tên gọi chung cho các dòng sim nghe gọi chứa những đuôi số có định dạng như các con số giống nhau (bát quý, thất quý, lục quý, ngũ quý, tứ quý, tam quý), các con số tiến, các cụm số lặp, kép, đảo hay các cụm số độc (các đuôi số có ý nghĩa độc, hay mốc sự kiện đặc biệt) và có thể là đuôi số may mắn theo quan niệm dân gian như thần tài (39, 79), lộc phát (68, 86), ông địa (38, 78)...

Để hiểu hơn về các dòng sim số đẹp hãy đọc tiếp phần 2 nhé.

2. SIM SỐ ĐẸP GỒM NHỮNG GÌ?

Như đã nhắc ở trên, sim số đẹp là các số sim có định dạng, và các định dạng hay các loại sim gồm các dòng sau:

 • Sim bát quý: có thể nói đây là dòng sim số đẹp vip nhất trong các dòng sim với 8 số đuôi giống nhau (VD: 88888888, 99999999), trên thị trường sim bát quý đang lưu hành chỉ đếm trên đầu ngón tay
 • Sim thất quý: với 7 con số đuôi giống nhau (VD: 8888888, 9999999), sim thất quý không kém cạnh nhiều so với bát quý và cũng vì thế mà độ khan hiếm của nó cũng rất cao
 • Sim lục quý: với 6 con số đuôi giống nhau nên cũng vì thế mà độ khan hiếm cũng không quá lớn (VD: 888888, 999999), tại simdep.vip chỉ có gần 100 số sim được rao bán với mức giá từ gần 200 triệu đến gần 10 tỷ đồng
 • Sim ngũ quý: dòng sim số đẹp với 5 con số đuôi giống nhau (VD: 88888, 99999), đang có gần 400 số tại simdep.vip với mức giá giao động từ 25 triệu đến hơn 5 tỷ đồng
 • Sim tứ quý: Là sim số đẹp dòng quý có sức hút hơn hẳn các "đàn anh" của mình cũng bởi vì nhu cầu về độ đẹp cũng là quá đủ với mức giá cũng mềm hơn rất nhiều (VD: 8888, 9999), tại simdep.vip sim tứ quý có giá từ 4 triệu đến gần 4 tỷ đồng
 • Sim tam quý: hay còn gọi là sim tam hoa, là 1 dòng sim số đẹp bình dân mà cũng có sức hút khá tốt (VD: 333, 999), tại simdep.vip giá từ 300 ngàn đến vài trăm triệu đồng
 • Sim tam quý kép: hay còn gọi là tam hoa kép, là sim số đẹp có chứa 6 số cuối là 2 cụm tam hoa khác nhau (VD: 888999, 222555), loại sim này có giá từ 5 triệu đến 4 tỷ đồng
 • Sim taxi: dòng sim đẹp này thường được các doanh nghiệp chọn làm hotline vì độ dễ nhớ cao, có các loại sim taxi 4, 3, 2 hay taxi dù (VD: 232323, 099099), Sim taxi có giá 500 ngàn cho đến 5 tỷ đồng
 • Sim số tiến: là dòng sim số đẹp với tối thiểu 3 số cuối tiến theo 1 quy tắc hoặc theo thứ tự +1 (VD: 3456, 2468, 23456789), dòng sim này có giá từ 200 ngàn đến hơn 10 tỷ
 • Sim lộc phát, thần tài, ông địa: là dòng sim số đẹp có đuôi số chứa cặp 68, 86, 39, 79, 38, 78 vậy nên hoàn toàn những số sim này có thể thuộc các dòng sim khác. Các dòng sim này có giá từ dưới 500 ngàn đến 500 triệu đồng.
 • Sim Lặp kép: là dòng sim số đẹp kết hợp của 2 loại sim kép và sim lặp (VD: 6688, 8989), dòng sim này có giá dưới 500 ngàn đến 500 triệu đồng
 • Sim Gánh đảo: là sim số đẹp chứa các cụm số đuôi gánh hoặc đảo nhau (VD: 890098, 8998), dòng sim này có giá từ dưới 500 ngàn đến 400 triệu đồng.
 • Sim Đôi: hay còn gọi là sim cặp hoặc sim tình nhân với các cặp số sim chỉ khác nhau 1 vài số trên sim, sim tình nhân có giá từ dưới 500 ngàn đến dưới 50 triệu đồng
 • Sim Năm sinh: là dòng sim số đẹp với đuôi số chứa các cụm tương ứng với các ngày tháng năm sinh, có các dòng sim năm sinh 4 số, 6 số và 8 số (VD: 03021988, 3288, 030288). Sim năm sinh có giá từ dưới 500 ngàn đến 50 triệu đồng
 • Sim Số độc: là dòng sim chứa các đuôi số là các mang ý nghĩa độc đáo (VD: 1102: độc nhất vô nhị), các cụm số gắn liền với các sự kiện đặc biệt (VD: 051423: 3 ngày xấu nhất trong tháng)...Dòng sim độc này có giá từ dưới 500 ngàn đến vài chục triệu)
 • Sim Lục quý giữa, Sim Ngũ quý giữa, Sim Tứ quý giữa: Tương tự như sim lục quý, ngũ quý và tam quý nhưng khác là các cụm số này ở cuối số sim, loại sim này có giá từ dưới 500 ngàn đến vài chục triệu đồng
 • Sim đầu số cổ: là dòng sim có chứa các đầu số cổ của các nhà mạng, các đầu số ra đời từ những ngày đầu nhà mạng bắt đầu kinh doanh
 • Sim phong thủy: là dòng sim hợp tuổi, hợp mệnh với từng người, sim phong thủy có thể là 1 trong số các dạng sim ở trên nên cũng vì thế mà khoảng giá từ vài trăm nghìn cho đến cả tỷ đồng

3. LỜI KHUYÊN KHI CHỌN SIM:

 • Chọn mua sim theo ngân sách:

  • Mua sim ngân sách dưới 500.000đ: Với ngân sách dưới 500 ngàn tại simdep.vip bạn đã có thể chọn cho mình sim tam hoa 0, 1, 2, 3, 4 hay sim lặp kép, gánh đảo, tiến lên 0123, tứ quý giữa của 3 nhà mạng chính, hãy tham khảo danh mục sim dưới 500k để kiểm chứng "sắc đẹp" của nó nhé.
  • Mua sim ngân sách từ 500.000đ - 1 triệu: Với ngân sách này bạn cũng sẽ có cho mình những số sim mang chủng loại và đuôi số như sim dưới 500k nhưng đầu số và các con số ở giữa sẽ "Chất" hơn đấy
  • Mua sim ngân sách từ 1 triệu - 3 triệu: Ở mức ngân sách này bạn đã có thể thoải mái hơn khi có thêm nhiều sự lựa chọn về các đầu số cổ, đuôi số cũng sẽ lớn hơn, đẹp hơn như tam hoa kép 888999 giữa, tứ 6, 8, 9 giữa, tiến lên 1234, 2345
  • Mua sim ngân sách từ 3 triệu - 5 triệu: Với ngân sách này bạn đã có quyền yêu cầu 1 số sim chỉ chứa các con số đẹp nhất đó là 6 8 9, hay sim tam hoa 5 6 7 8 9, sim lộc phát 6668 8686...
  • Mua sim ngân sách từ 5 triệu - 10 triệu: Với mức ngân sách này bạn có thể chọn bất cứ 1 dòng sim gì mình thích trừ sim ngũ quý trở lên, tức là bạn có thể chọn sim tứ quý, tam hoa, taxi, lộc phát, thần tài với dạng số bạn thích
  • Mua sim ngân sách từ 10 triệu - 50 triệu: Bạn có thể đưa ra nhiều tiêu chí khắt khe hơn cho các dòng sim mà ngân sách 10 triệu đã liệt kê như tránh các con số bạn không thích, đầu số phải cổ...và ĐỪNG QUÊN ngân sách này có thể mua được sim ngũ quý 0 1 4 7 rồi nhé
  • Mua sim ngân sách từ 50 triệu - 100 triệu: Lại là 1 mức cao hơn mức tối đa 50 triệu, tức là với mức này bạn có thể chọn được các đuôi số ngũ quý đẹp hơn như 2 3 5 6, và bất kỳ đuôi tứ quý, tam hoa, hay các dòng thấp hơn
  • Mua sim ngân sách từ 100 triệu - 200 triệu: Bạn muốn mua sim lục quý thì có thể cân nhắc đến lục quý 0 1 4, ngũ quý có thể tự tin chọn đến tận ngũ quý 9, hay các dòng sim số đẹp khác với đầy đủ các tiêu chí khắt khe nhất bạn đưa ra
  • Mua sim ngân sách từ 200 triệu - 500 triệu: Với ngân sách 500 triệu để chọn thoải mái 1 sim lục quý thì cũng chưa đâu nhé, bạn có thể chọn lục quý 0 1 2 3 4 5 7, còn lục quý 6 8 9 có giá trên 500 triệu
  • Mua sim ngân sách trên 500 triệu: Từ 500tr trở lên đến 1 tỷ bạn có thể mua được các loại sim lục quý đổ xuống trừ lục quý 8 và 9 nhé, còn trên 1 tỷ thì bạn "Tẹt Ga" đi, sim nào bạn cũng có thể ngả giá nhé
 • Chọn mua sim số đẹp khuyến mại nghe gọi, 4G:

  Nếu yêu cầu sở hữu 1 số sim đẹp không phải là duy nhất khi bạn chọn mua sim mà còn các dịch vụ đi theo số sim đó như số phút nghe gọi miễn phí, dung lượng 4G thì bạn hãy yêu cầu nhân viên tư vấn sim trả sau cho mình nhé

  simdep.vip thấy nhiều khách hàng đến với mình lo sợ về sim trả sau về vấn đề trừ tiền không chính xác, nhưng vấn đề này đã được các nhà mạng khắc phục bằng việc bạn có thể tự kiểm soát chi tiêu trên app

  Còn nói đến LỢI ÍCH khi dùng sim trả sau thì rõ ràng:
  • Giá sim rẻ hơn cả 5 - 10 lần với sim trả trước
  • Chi phí 1 tháng rẻ chỉ bằng 1/2 khi bạn dùng sim trả trước, vì ở đây có thể chỉ với trên dưới 100.000đ mà bạn đã có cho mình combo gọi điện, sử dụng 4G thả ga
 • Chọn mua sim làm ăn:

  • Nếu bạn là 1 doanh nghiệp lớn, cần ghi dấu ấn với khách hàng và đối tác thì simdep.vip khuyên bạn đầu tư 1 số sim taxi 2 3 hay sim tứ quý 6 8 9 trở lên. Nếu chi phí lớn bạn có thể trả góp với mức phí thấp như bạn mua điện máy ở siêu thị
  • Nếu bạn là 1 doanh nghiệp bình thường, việc hình ảnh từ hotline không quá quan trọng thì hãy tùy thuộc vào khả năng của doanh nghiệp để chọn 1 số sim theo mức ngân sách bạn có thể bỏ ra, hãy đọc phần 3: "Lời khuyên khi chọn sim" nhé
 • Chọn mua sim phong thủy:

Sim phong thủy trên thị trường Việt Nam đang bị pha tạp rất nhiều, nếu thực sự muốn chọn 1 số sim hợp tuổi mình thì hãy chọn thầy uy tín, chọn sim dựa vào giờ ngày tháng năm sinh và nghe tư vấn thêm các vấn đề khác mình đang gặp phải và có 1 quy trình tổng thể để cân bằng lại những điểm khuyết của mình

Bạn có thể tham khảo về sim phong thủy hợp với mình thông qua link này: Sim phong thủy

4. TẠI SAO NÊN MUA SIM TẠI simdep.vip ?

Nhắc đến simdep.vip chắc hẳn nhiều người cũng đã từng nghe qua hay thấy ở đâu đó trên internet, vậy có điều gì khác biệt với các website sim số đẹp khác để bạn nên mua sim tại đây:

 • Giá tốt nhất thị trường: nhắc đến giá sim trên simdep.vip chúng tôi tự tin là 1 website có giá rẻ hơn các web khác lên đến 90% số lượng sim bởi:
  • simdep.vip là đại lý cấp 1 tại 3 nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone từ 5 năm nay
  • Với hơn 50.000 người ghé thăm mỗi ngày, simdep.vip luôn có được chính sách giá tốt từ các nhà cung cấp
  • Hệ sinh thái lớn của nhiều ngành nghề dẫn đến tiết kiệm tối đa chi phí từ nhập sim về đến khi tới tay khách hàng
 • Hệ thống cửa hàng simdep.vip cộng với cửa hàng nhà mạng tại hơn 20 tỉnh giúp hỗ trợ chăm sóc khách hàng tốt nhất, đáng tin cậy nhất
 • Chính sách trước và sau bán hàng tốt nhất:
  • simdep.vip luôn tư vấn hỗ trợ khách hàng tìm được số sim phù hợp nhu cầu sở hữu và nhu cầu sử dụng với chi phí tiết kiệm nhất
  • Hỗ trợ vào tên chính chủ, giao sim miễn phí tại nhà, kiểm tra đúng thông tin mới phải trả tiền
  • Chính sách giao sim nhanh gọn, nhanh nhất chỉ trong 2 tiếng
  • Thay mặt nhà mạng hỗ trợ các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng

Bạn còn băn khoăn gì hãy CHAT hoặc GỌI NGAY cho simdep.vip, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tất cả các vấn đề liên quan không chỉ là mua bán sim số đẹp.