Sim giá rẻ - Kho sim lớn nhất Việt Nam

 • Tìm sim có đầu 090 đuôi 8888 hãy gõ 090*8888
 • Tìm sim bắt đầu bằng 0914 đuôi bất kỳ, hãy gõ: 0914*
Tìm kiếm nâng cao
Số Sim Giá bán Mạng Mua sim
097.21.6.2028 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916270416 2.000.000 ₫ Mua ngay
0966568236 2.000.000 ₫ Mua ngay
0908.3299.89 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918130816 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917833986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0908.909.386 2.000.000 ₫ Mua ngay
0862866338 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916262232 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916270606 2.000.000 ₫ Mua ngay
0908.58.3679 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917011202 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919030206 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916358595 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917010716 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.556.279 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917220601 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.511.386 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.92.2009 2.000.000 ₫ Mua ngay
0937.45.1996 2.000.000 ₫ Mua ngay
0908.90.7179 2.000.000 ₫ Mua ngay
033.800.1986 2.000.000 ₫ Mua ngay
09.81.6622.81 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918986600 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917240718 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.588.366 2.000.000 ₫ Mua ngay
0986.54.8599 2.000.000 ₫ Mua ngay
0389.34.9889 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.898.893 2.000.000 ₫ Mua ngay
0983.57.7447 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.9961.89 2.000.000 ₫ Mua ngay
0332738683 2.000.000 ₫ Mua ngay
0339234593 2.000.000 ₫ Mua ngay
0862793638 2.000.000 ₫ Mua ngay
0937.555.768 2.000.000 ₫ Mua ngay
0908.552.139 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917190611 2.000.000 ₫ Mua ngay
0342.07.6777 2.000.000 ₫ Mua ngay
0962.05.8880 2.000.000 ₫ Mua ngay
0965.13.8182 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.30.04.94 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918666553 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918040915 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918310509 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918776663 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919130803 2.000.000 ₫ Mua ngay
0973.05.5775 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.255.778 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917906869 2.000.000 ₫ Mua ngay
03.6655.0078 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918070610 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916300521 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.21.0679 2.000.000 ₫ Mua ngay
0965.91.1619 2.000.000 ₫ Mua ngay
0986.0568.85 2.000.000 ₫ Mua ngay
0868163638 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918011002 2.000.000 ₫ Mua ngay
0868588836 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918061203 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918243878 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918170318 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.588.289 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.35.2023 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.02.11.97 2.000.000 ₫ Mua ngay
0349897797 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917130804 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.390.889 2.000.000 ₫ Mua ngay
038.959.9669 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917260208 2.000.000 ₫ Mua ngay
0981.593.998 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918091205 2.000.000 ₫ Mua ngay
0328.012.234 2.000.000 ₫ Mua ngay
0931.21.6968 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917446464 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918120217 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918100301 2.000.000 ₫ Mua ngay
0931.557.989 2.000.000 ₫ Mua ngay
0937.518.818 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917067939 2.000.000 ₫ Mua ngay
0968.006.885 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919080619 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917260503 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918230121 2.000.000 ₫ Mua ngay
0931.223.669 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.73.1179 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.27.2568 2.000.000 ₫ Mua ngay
0983.252.236 2.000.000 ₫ Mua ngay
0908.30.04.93 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917270700 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918220550 2.000.000 ₫ Mua ngay
0937.27.9968 2.000.000 ₫ Mua ngay
09.8118.3556 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917230373 2.000.000 ₫ Mua ngay
0353.40.6969 2.000.000 ₫ Mua ngay
0987641579 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918070908 2.000.000 ₫ Mua ngay
0964.05.9939 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918735383 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917181004 2.000.000 ₫ Mua ngay
0966289336 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917968636 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.210.286 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.13.09.95 2.000.000 ₫ Mua ngay
0975.411101 2.000.000 ₫ Mua ngay
0908.29.05.96 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917130400 2.000.000 ₫ Mua ngay
0962566138 2.000.000 ₫ Mua ngay
0325.664.777 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.53.7379 2.000.000 ₫ Mua ngay
0328.479.777 2.000.000 ₫ Mua ngay
0931267896 2.000.000 ₫ Mua ngay
0989.40.0770 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.662.883 2.000.000 ₫ Mua ngay
0986932799 2.000.000 ₫ Mua ngay
0908.27.08.70 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.70.0179 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916709050 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918081004 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919020716 2.000.000 ₫ Mua ngay
09.333.26272 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.63.5579 2.000.000 ₫ Mua ngay
0973861138 2.000.000 ₫ Mua ngay
0931.29.12.95 2.000.000 ₫ Mua ngay
0392188198 2.000.000 ₫ Mua ngay
0981252338 2.000.000 ₫ Mua ngay
0931.20.09.93 2.000.000 ₫ Mua ngay
036.43.88882 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.16.12.98 2.000.000 ₫ Mua ngay
0977704.986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917466778 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917220504 2.000.000 ₫ Mua ngay
0988785079 2.000.000 ₫ Mua ngay
0977.04.8588 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917110421 2.000.000 ₫ Mua ngay
0983238189 2.000.000 ₫ Mua ngay
0937.118.139 2.000.000 ₫ Mua ngay
0937.13.2001 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918023923 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917260902 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916373343 2.000.000 ₫ Mua ngay
0908.361.567 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919080616 2.000.000 ₫ Mua ngay
0397986998 2.000.000 ₫ Mua ngay
0908.309.509 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916356939 2.000.000 ₫ Mua ngay
0962862629 2.000.000 ₫ Mua ngay
0962.578.278 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.22.8986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.225.379 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917300502 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918925282 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918280112 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918262996 2.000.000 ₫ Mua ngay
0963398559 2.000.000 ₫ Mua ngay
0985.20.8086 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.03.08.95 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917170721 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.880.699 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.355.139 2.000.000 ₫ Mua ngay
0356.168078 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.38.1186 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.60.5679 2.000.000 ₫ Mua ngay
0387.21.2828 2.000.000 ₫ Mua ngay
0325866878 2.000.000 ₫ Mua ngay
0385.61.1998 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918855335 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919010912 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918211005 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918100917 2.000.000 ₫ Mua ngay
0979.826.786 2.000.000 ₫ Mua ngay
0358998885 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917181015 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.931.567 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919110618 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919040416 2.000.000 ₫ Mua ngay
0931.25.2239 2.000.000 ₫ Mua ngay
0937.41.3339 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.26.10.99 2.000.000 ₫ Mua ngay
0339333189 2.000.000 ₫ Mua ngay
0396.052.777 2.000.000 ₫ Mua ngay
0908.522.968 2.000.000 ₫ Mua ngay
0385.994.777 2.000.000 ₫ Mua ngay
0969.26.10.08 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917241204 2.000.000 ₫ Mua ngay
0937.51.1579 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916961221 2.000.000 ₫ Mua ngay
0357.24.8886 2.000.000 ₫ Mua ngay
0986715299 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917282821 2.000.000 ₫ Mua ngay
0393348358 2.000.000 ₫ Mua ngay
0908.9792.89 2.000.000 ₫ Mua ngay
0961626525 2.000.000 ₫ Mua ngay
0333363647 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917240204 2.000.000 ₫ Mua ngay
0989090601 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916436869 2.000.000 ₫ Mua ngay
0931.55.2679 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.21.12.00 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919120321 2.000.000 ₫ Mua ngay
0962346986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0985.17.2022 2.000.000 ₫ Mua ngay
0335808184 2.000.000 ₫ Mua ngay
0937.118.399 2.000.000 ₫ Mua ngay
0325678638 2.000.000 ₫ Mua ngay
0908.290.968 2.000.000 ₫ Mua ngay
0389.012.112 2.000.000 ₫ Mua ngay
0931.222.883 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918300402 2.000.000 ₫ Mua ngay
0388932023 2.000.000 ₫ Mua ngay
0396.884.885 2.000.000 ₫ Mua ngay
0395678393 2.000.000 ₫ Mua ngay
0908.72.2379 2.000.000 ₫ Mua ngay
0937.26.0179 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.775.179 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.685.856 2.000.000 ₫ Mua ngay
098.6839.182 2.000.000 ₫ Mua ngay
0908.5511.89 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.05.11.05 2.000.000 ₫ Mua ngay
0395.47.6668 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.01.02.96 2.000.000 ₫ Mua ngay
0937.23.0679 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917050216 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918250916 2.000.000 ₫ Mua ngay
0396179866 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916373735 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916393931 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.222.159 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.52.5579 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918280815 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.066.379 2.000.000 ₫ Mua ngay
0866070793 2.000.000 ₫ Mua ngay
0908.319.179 2.000.000 ₫ Mua ngay
0328.962.777 2.000.000 ₫ Mua ngay
0967.652.658 2.000.000 ₫ Mua ngay
09886.94.386 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918021011 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.569.179 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918100509 2.000.000 ₫ Mua ngay
0962633589 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.29.0279 2.000.000 ₫ Mua ngay
0338567869 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917563878 2.000.000 ₫ Mua ngay
0967816626 2.000.000 ₫ Mua ngay
0937.29.06.99 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.06.11.96 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.889.114 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918021232 2.000.000 ₫ Mua ngay
0908.81.4078 2.000.000 ₫ Mua ngay
0987.91.4455 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918060418 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.79.2239 2.000.000 ₫ Mua ngay
0978.14.4554 2.000.000 ₫ Mua ngay
0931.235.879 2.000.000 ₫ Mua ngay
0363686136 2.000.000 ₫ Mua ngay
0931.29.11.91 2.000.000 ₫ Mua ngay
0931.21.11.87 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919050820 2.000.000 ₫ Mua ngay
0908.296.596 2.000.000 ₫ Mua ngay
0369221900 2.000.000 ₫ Mua ngay
0931.29.09.91 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917241211 2.000.000 ₫ Mua ngay
0937.11.12.93 2.000.000 ₫ Mua ngay
0937.16.8988 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918020413 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917414411 2.000.000 ₫ Mua ngay
0965.08.0246 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.522.139 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919071881 2.000.000 ₫ Mua ngay
0937.28.9797 2.000.000 ₫ Mua ngay
0988051799 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917151020 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917210801 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.38.2679 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919021101 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917273113 2.000.000 ₫ Mua ngay
093.3939.578 2.000.000 ₫ Mua ngay
038.838.9779 2.000.000 ₫ Mua ngay
0961286959 2.000.000 ₫ Mua ngay
0986851479 2.000.000 ₫ Mua ngay
0908.821.444 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.6688.65 2.000.000 ₫ Mua ngay
0363878696 2.000.000 ₫ Mua ngay
0979.95.5005 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.227.868 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917210116 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917686622 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.519.568 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918140401 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916280409 2.000.000 ₫ Mua ngay
033326.1379 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917281109 2.000.000 ₫ Mua ngay
093.3939.881 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918206336 2.000.000 ₫ Mua ngay
0908.29.09.97 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982.54.4774 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916301020 2.000.000 ₫ Mua ngay
0908.97.8986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918221206 2.000.000 ₫ Mua ngay
0933.31.12.92 2.000.000 ₫ Mua ngay
0336.925.777 2.000.000 ₫ Mua ngay

1. BẠN HIỂU GÌ VỀ SIM SỐ ĐẸP?

Sim số đẹp là 1 tên gọi chung cho các dòng sim nghe gọi chứa những đuôi số có định dạng như các con số giống nhau (bát quý, thất quý, lục quý, ngũ quý, tứ quý, tam quý), các con số tiến, các cụm số lặp, kép, đảo hay các cụm số độc (các đuôi số có ý nghĩa độc, hay mốc sự kiện đặc biệt) và có thể là đuôi số may mắn theo quan niệm dân gian như thần tài (39, 79), lộc phát (68, 86), ông địa (38, 78)...

Để hiểu hơn về các dòng sim số đẹp hãy đọc tiếp phần 2 nhé.

2. SIM SỐ ĐẸP GỒM NHỮNG GÌ?

Như đã nhắc ở trên, sim số đẹp là các số sim có định dạng, và các định dạng hay các loại sim gồm các dòng sau:

 • Sim bát quý: có thể nói đây là dòng sim số đẹp vip nhất trong các dòng sim với 8 số đuôi giống nhau (VD: 88888888, 99999999), trên thị trường sim bát quý đang lưu hành chỉ đếm trên đầu ngón tay
 • Sim thất quý: với 7 con số đuôi giống nhau (VD: 8888888, 9999999), sim thất quý không kém cạnh nhiều so với bát quý và cũng vì thế mà độ khan hiếm của nó cũng rất cao
 • Sim lục quý: với 6 con số đuôi giống nhau nên cũng vì thế mà độ khan hiếm cũng không quá lớn (VD: 888888, 999999), tại simdep.vip chỉ có gần 100 số sim được rao bán với mức giá từ gần 200 triệu đến gần 10 tỷ đồng
 • Sim ngũ quý: dòng sim số đẹp với 5 con số đuôi giống nhau (VD: 88888, 99999), đang có gần 400 số tại simdep.vip với mức giá giao động từ 25 triệu đến hơn 5 tỷ đồng
 • Sim tứ quý: Là sim số đẹp dòng quý có sức hút hơn hẳn các "đàn anh" của mình cũng bởi vì nhu cầu về độ đẹp cũng là quá đủ với mức giá cũng mềm hơn rất nhiều (VD: 8888, 9999), tại simdep.vip sim tứ quý có giá từ 4 triệu đến gần 4 tỷ đồng
 • Sim tam quý: hay còn gọi là sim tam hoa, là 1 dòng sim số đẹp bình dân mà cũng có sức hút khá tốt (VD: 333, 999), tại simdep.vip giá từ 300 ngàn đến vài trăm triệu đồng
 • Sim tam quý kép: hay còn gọi là tam hoa kép, là sim số đẹp có chứa 6 số cuối là 2 cụm tam hoa khác nhau (VD: 888999, 222555), loại sim này có giá từ 5 triệu đến 4 tỷ đồng
 • Sim taxi: dòng sim đẹp này thường được các doanh nghiệp chọn làm hotline vì độ dễ nhớ cao, có các loại sim taxi 4, 3, 2 hay taxi dù (VD: 232323, 099099), Sim taxi có giá 500 ngàn cho đến 5 tỷ đồng
 • Sim số tiến: là dòng sim số đẹp với tối thiểu 3 số cuối tiến theo 1 quy tắc hoặc theo thứ tự +1 (VD: 3456, 2468, 23456789), dòng sim này có giá từ 200 ngàn đến hơn 10 tỷ
 • Sim lộc phát, thần tài, ông địa: là dòng sim số đẹp có đuôi số chứa cặp 68, 86, 39, 79, 38, 78 vậy nên hoàn toàn những số sim này có thể thuộc các dòng sim khác. Các dòng sim này có giá từ dưới 500 ngàn đến 500 triệu đồng.
 • Sim Lặp kép: là dòng sim số đẹp kết hợp của 2 loại sim kép và sim lặp (VD: 6688, 8989), dòng sim này có giá dưới 500 ngàn đến 500 triệu đồng
 • Sim Gánh đảo: là sim số đẹp chứa các cụm số đuôi gánh hoặc đảo nhau (VD: 890098, 8998), dòng sim này có giá từ dưới 500 ngàn đến 400 triệu đồng.
 • Sim Đôi: hay còn gọi là sim cặp hoặc sim tình nhân với các cặp số sim chỉ khác nhau 1 vài số trên sim, sim tình nhân có giá từ dưới 500 ngàn đến dưới 50 triệu đồng
 • Sim Năm sinh: là dòng sim số đẹp với đuôi số chứa các cụm tương ứng với các ngày tháng năm sinh, có các dòng sim năm sinh 4 số, 6 số và 8 số (VD: 03021988, 3288, 030288). Sim năm sinh có giá từ dưới 500 ngàn đến 50 triệu đồng
 • Sim Số độc: là dòng sim chứa các đuôi số là các mang ý nghĩa độc đáo (VD: 1102: độc nhất vô nhị), các cụm số gắn liền với các sự kiện đặc biệt (VD: 051423: 3 ngày xấu nhất trong tháng)...Dòng sim độc này có giá từ dưới 500 ngàn đến vài chục triệu)
 • Sim Lục quý giữa, Sim Ngũ quý giữa, Sim Tứ quý giữa: Tương tự như sim lục quý, ngũ quý và tam quý nhưng khác là các cụm số này ở cuối số sim, loại sim này có giá từ dưới 500 ngàn đến vài chục triệu đồng
 • Sim đầu số cổ: là dòng sim có chứa các đầu số cổ của các nhà mạng, các đầu số ra đời từ những ngày đầu nhà mạng bắt đầu kinh doanh
 • Sim phong thủy: là dòng sim hợp tuổi, hợp mệnh với từng người, sim phong thủy có thể là 1 trong số các dạng sim ở trên nên cũng vì thế mà khoảng giá từ vài trăm nghìn cho đến cả tỷ đồng

3. LỜI KHUYÊN KHI CHỌN SIM:

 • Chọn mua sim theo ngân sách:

  • Mua sim ngân sách dưới 500.000đ: Với ngân sách dưới 500 ngàn tại simdep.vip bạn đã có thể chọn cho mình sim tam hoa 0, 1, 2, 3, 4 hay sim lặp kép, gánh đảo, tiến lên 0123, tứ quý giữa của 3 nhà mạng chính, hãy tham khảo danh mục sim dưới 500k để kiểm chứng "sắc đẹp" của nó nhé.
  • Mua sim ngân sách từ 500.000đ - 1 triệu: Với ngân sách này bạn cũng sẽ có cho mình những số sim mang chủng loại và đuôi số như sim dưới 500k nhưng đầu số và các con số ở giữa sẽ "Chất" hơn đấy
  • Mua sim ngân sách từ 1 triệu - 3 triệu: Ở mức ngân sách này bạn đã có thể thoải mái hơn khi có thêm nhiều sự lựa chọn về các đầu số cổ, đuôi số cũng sẽ lớn hơn, đẹp hơn như tam hoa kép 888999 giữa, tứ 6, 8, 9 giữa, tiến lên 1234, 2345
  • Mua sim ngân sách từ 3 triệu - 5 triệu: Với ngân sách này bạn đã có quyền yêu cầu 1 số sim chỉ chứa các con số đẹp nhất đó là 6 8 9, hay sim tam hoa 5 6 7 8 9, sim lộc phát 6668 8686...
  • Mua sim ngân sách từ 5 triệu - 10 triệu: Với mức ngân sách này bạn có thể chọn bất cứ 1 dòng sim gì mình thích trừ sim ngũ quý trở lên, tức là bạn có thể chọn sim tứ quý, tam hoa, taxi, lộc phát, thần tài với dạng số bạn thích
  • Mua sim ngân sách từ 10 triệu - 50 triệu: Bạn có thể đưa ra nhiều tiêu chí khắt khe hơn cho các dòng sim mà ngân sách 10 triệu đã liệt kê như tránh các con số bạn không thích, đầu số phải cổ...và ĐỪNG QUÊN ngân sách này có thể mua được sim ngũ quý 0 1 4 7 rồi nhé
  • Mua sim ngân sách từ 50 triệu - 100 triệu: Lại là 1 mức cao hơn mức tối đa 50 triệu, tức là với mức này bạn có thể chọn được các đuôi số ngũ quý đẹp hơn như 2 3 5 6, và bất kỳ đuôi tứ quý, tam hoa, hay các dòng thấp hơn
  • Mua sim ngân sách từ 100 triệu - 200 triệu: Bạn muốn mua sim lục quý thì có thể cân nhắc đến lục quý 0 1 4, ngũ quý có thể tự tin chọn đến tận ngũ quý 9, hay các dòng sim số đẹp khác với đầy đủ các tiêu chí khắt khe nhất bạn đưa ra
  • Mua sim ngân sách từ 200 triệu - 500 triệu: Với ngân sách 500 triệu để chọn thoải mái 1 sim lục quý thì cũng chưa đâu nhé, bạn có thể chọn lục quý 0 1 2 3 4 5 7, còn lục quý 6 8 9 có giá trên 500 triệu
  • Mua sim ngân sách trên 500 triệu: Từ 500tr trở lên đến 1 tỷ bạn có thể mua được các loại sim lục quý đổ xuống trừ lục quý 8 và 9 nhé, còn trên 1 tỷ thì bạn "Tẹt Ga" đi, sim nào bạn cũng có thể ngả giá nhé
 • Chọn mua sim số đẹp khuyến mại nghe gọi, 4G:

  Nếu yêu cầu sở hữu 1 số sim đẹp không phải là duy nhất khi bạn chọn mua sim mà còn các dịch vụ đi theo số sim đó như số phút nghe gọi miễn phí, dung lượng 4G thì bạn hãy yêu cầu nhân viên tư vấn sim trả sau cho mình nhé

  simdep.vip thấy nhiều khách hàng đến với mình lo sợ về sim trả sau về vấn đề trừ tiền không chính xác, nhưng vấn đề này đã được các nhà mạng khắc phục bằng việc bạn có thể tự kiểm soát chi tiêu trên app

  Còn nói đến LỢI ÍCH khi dùng sim trả sau thì rõ ràng:
  • Giá sim rẻ hơn cả 5 - 10 lần với sim trả trước
  • Chi phí 1 tháng rẻ chỉ bằng 1/2 khi bạn dùng sim trả trước, vì ở đây có thể chỉ với trên dưới 100.000đ mà bạn đã có cho mình combo gọi điện, sử dụng 4G thả ga
 • Chọn mua sim làm ăn:

  • Nếu bạn là 1 doanh nghiệp lớn, cần ghi dấu ấn với khách hàng và đối tác thì simdep.vip khuyên bạn đầu tư 1 số sim taxi 2 3 hay sim tứ quý 6 8 9 trở lên. Nếu chi phí lớn bạn có thể trả góp với mức phí thấp như bạn mua điện máy ở siêu thị
  • Nếu bạn là 1 doanh nghiệp bình thường, việc hình ảnh từ hotline không quá quan trọng thì hãy tùy thuộc vào khả năng của doanh nghiệp để chọn 1 số sim theo mức ngân sách bạn có thể bỏ ra, hãy đọc phần 3: "Lời khuyên khi chọn sim" nhé
 • Chọn mua sim phong thủy:

Sim phong thủy trên thị trường Việt Nam đang bị pha tạp rất nhiều, nếu thực sự muốn chọn 1 số sim hợp tuổi mình thì hãy chọn thầy uy tín, chọn sim dựa vào giờ ngày tháng năm sinh và nghe tư vấn thêm các vấn đề khác mình đang gặp phải và có 1 quy trình tổng thể để cân bằng lại những điểm khuyết của mình

Bạn có thể tham khảo về sim phong thủy hợp với mình thông qua link này: Sim phong thủy

4. TẠI SAO NÊN MUA SIM TẠI simdep.vip ?

Nhắc đến simdep.vip chắc hẳn nhiều người cũng đã từng nghe qua hay thấy ở đâu đó trên internet, vậy có điều gì khác biệt với các website sim số đẹp khác để bạn nên mua sim tại đây:

 • Giá tốt nhất thị trường: nhắc đến giá sim trên simdep.vip chúng tôi tự tin là 1 website có giá rẻ hơn các web khác lên đến 90% số lượng sim bởi:
  • simdep.vip là đại lý cấp 1 tại 3 nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone từ 5 năm nay
  • Với hơn 50.000 người ghé thăm mỗi ngày, simdep.vip luôn có được chính sách giá tốt từ các nhà cung cấp
  • Hệ sinh thái lớn của nhiều ngành nghề dẫn đến tiết kiệm tối đa chi phí từ nhập sim về đến khi tới tay khách hàng
 • Hệ thống cửa hàng simdep.vip cộng với cửa hàng nhà mạng tại hơn 20 tỉnh giúp hỗ trợ chăm sóc khách hàng tốt nhất, đáng tin cậy nhất
 • Chính sách trước và sau bán hàng tốt nhất:
  • simdep.vip luôn tư vấn hỗ trợ khách hàng tìm được số sim phù hợp nhu cầu sở hữu và nhu cầu sử dụng với chi phí tiết kiệm nhất
  • Hỗ trợ vào tên chính chủ, giao sim miễn phí tại nhà, kiểm tra đúng thông tin mới phải trả tiền
  • Chính sách giao sim nhanh gọn, nhanh nhất chỉ trong 2 tiếng
  • Thay mặt nhà mạng hỗ trợ các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng

Bạn còn băn khoăn gì hãy CHAT hoặc GỌI NGAY cho simdep.vip, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tất cả các vấn đề liên quan không chỉ là mua bán sim số đẹp.