Sim giá rẻ - Kho sim lớn nhất Việt Nam

 • Tìm sim có đầu 090 đuôi 8888 hãy gõ 090*8888
 • Tìm sim bắt đầu bằng 0914 đuôi bất kỳ, hãy gõ: 0914*
Tìm kiếm nâng cao
Số Sim Giá bán Mạng Mua sim
0395.660.669 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934426026 2.000.000 ₫ Mua ngay
098.122.7749 2.000.000 ₫ Mua ngay
0925909091 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934405905 2.000.000 ₫ Mua ngay
0981.606.559 2.000.000 ₫ Mua ngay
0842202929 2.000.000 ₫ Mua ngay
0969.253.984 2.000.000 ₫ Mua ngay
0844122007 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932398390 2.000.000 ₫ Mua ngay
0345171968 2.000.000 ₫ Mua ngay
0842422021 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934429423 2.000.000 ₫ Mua ngay
0854562012 2.000.000 ₫ Mua ngay
0978967299 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934412812 2.000.000 ₫ Mua ngay
0854161983 2.000.000 ₫ Mua ngay
0839431985 2.000.000 ₫ Mua ngay
0839642014 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934436435 2.000.000 ₫ Mua ngay
0968.875.636 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763038585 2.000.000 ₫ Mua ngay
0968.637.598 2.000.000 ₫ Mua ngay
0969.395.829 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932481485 2.000.000 ₫ Mua ngay
0854501981 2.000.000 ₫ Mua ngay
0968.838.652 2.000.000 ₫ Mua ngay
0839522019 2.000.000 ₫ Mua ngay
0969.253.528 2.000.000 ₫ Mua ngay
0847311980 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934413313 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763035635 2.000.000 ₫ Mua ngay
0388.886.794 2.000.000 ₫ Mua ngay
0383765566 2.000.000 ₫ Mua ngay
0852902019 2.000.000 ₫ Mua ngay
0854522015 2.000.000 ₫ Mua ngay
0868.944.494 2.000.000 ₫ Mua ngay
0844171986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0977.938.485 2.000.000 ₫ Mua ngay
0969.290.274 2.000.000 ₫ Mua ngay
0968.838.280 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932469464 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932455433 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932481381 2.000.000 ₫ Mua ngay
0981.391.336 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934432008 2.000.000 ₫ Mua ngay
0845191987 2.000.000 ₫ Mua ngay
0976.682.294 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934421321 2.000.000 ₫ Mua ngay
0973.195.009 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932483083 2.000.000 ₫ Mua ngay
0852962017 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763037337 2.000.000 ₫ Mua ngay
0843641980 2.000.000 ₫ Mua ngay
0966.651.589 2.000.000 ₫ Mua ngay
0844882010 2.000.000 ₫ Mua ngay
0849532019 2.000.000 ₫ Mua ngay
0854512021 2.000.000 ₫ Mua ngay
0848422011 2.000.000 ₫ Mua ngay
0973.598.234 2.000.000 ₫ Mua ngay
0842072021 2.000.000 ₫ Mua ngay
0854412021 2.000.000 ₫ Mua ngay
098.79.86.569 2.000.000 ₫ Mua ngay
0359.47.8668 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932458787 2.000.000 ₫ Mua ngay
0924685968 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934421010 2.000.000 ₫ Mua ngay
0926119113 2.000.000 ₫ Mua ngay
0852522010 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934418414 2.000.000 ₫ Mua ngay
0857812012 2.000.000 ₫ Mua ngay
0969.011.848 2.000.000 ₫ Mua ngay
0979.385.196 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932497496 2.000.000 ₫ Mua ngay
09.656.11078 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763035735 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932483983 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934419418 2.000.000 ₫ Mua ngay
0985.26.1468 2.000.000 ₫ Mua ngay
0975.099.891 2.000.000 ₫ Mua ngay
0843332015 2.000.000 ₫ Mua ngay
0969.015.797 2.000.000 ₫ Mua ngay
0969.396.343 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934423420 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932477855 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934400422 2.000.000 ₫ Mua ngay
0848702014 2.000.000 ₫ Mua ngay
0989.587.791 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932491966 2.000.000 ₫ Mua ngay
0985.144443 2.000.000 ₫ Mua ngay
0856262011 2.000.000 ₫ Mua ngay
0388112021 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932451962 2.000.000 ₫ Mua ngay
0852551984 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932453457 2.000.000 ₫ Mua ngay
0854382018 2.000.000 ₫ Mua ngay
0857912012 2.000.000 ₫ Mua ngay
0853585855 2.000.000 ₫ Mua ngay
0857416686 2.000.000 ₫ Mua ngay
0848511985 2.000.000 ₫ Mua ngay
0839022018 2.000.000 ₫ Mua ngay
0853702014 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934411233 2.000.000 ₫ Mua ngay
0962.286.119 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932399244 2.000.000 ₫ Mua ngay
0854512013 2.000.000 ₫ Mua ngay
0852182017 2.000.000 ₫ Mua ngay
0842368998 2.000.000 ₫ Mua ngay
0854701982 2.000.000 ₫ Mua ngay
0858282010 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934403408 2.000.000 ₫ Mua ngay
0339.91.91.79 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932364564 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932473471 2.000.000 ₫ Mua ngay
0848867779 2.000.000 ₫ Mua ngay
0979.033.505 2.000.000 ₫ Mua ngay
0967.21.21.89 2.000.000 ₫ Mua ngay
0839521981 2.000.000 ₫ Mua ngay
0839002022 2.000.000 ₫ Mua ngay
0986.781.289 2.000.000 ₫ Mua ngay
0839892010 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934401201 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932499511 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934431960 2.000.000 ₫ Mua ngay
0969.873.744 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934408405 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934421921 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934420920 2.000.000 ₫ Mua ngay
0969.396.258 2.000.000 ₫ Mua ngay
0839032014 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934439431 2.000.000 ₫ Mua ngay
0869.952.688 2.000.000 ₫ Mua ngay
0962.16.0444 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763038787 2.000.000 ₫ Mua ngay
0839592010 2.000.000 ₫ Mua ngay
0988.769.582 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934413412 2.000.000 ₫ Mua ngay
0856902021 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934420720 2.000.000 ₫ Mua ngay
0966.402.295 2.000.000 ₫ Mua ngay
0867.955.688 2.000.000 ₫ Mua ngay
0974.57.1981 2.000.000 ₫ Mua ngay
0969.025.246 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932453030 2.000.000 ₫ Mua ngay
0858302013 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932461061 2.000.000 ₫ Mua ngay
0844062010 2.000.000 ₫ Mua ngay
0847862021 2.000.000 ₫ Mua ngay
0926561661 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934410417 2.000.000 ₫ Mua ngay
0848081987 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763038034 2.000.000 ₫ Mua ngay
0866.791.186 2.000.000 ₫ Mua ngay
0979.32.9995 2.000.000 ₫ Mua ngay
0979.28.8.5.87 2.000.000 ₫ Mua ngay
0845451981 2.000.000 ₫ Mua ngay
0847371987 2.000.000 ₫ Mua ngay
0869.791.268 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934422600 2.000.000 ₫ Mua ngay
0848702013 2.000.000 ₫ Mua ngay
0855531987 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934401977 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763036436 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934419319 2.000.000 ₫ Mua ngay
096.66.00.772 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932455622 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763038438 2.000.000 ₫ Mua ngay
0842252012 2.000.000 ₫ Mua ngay
0839522011 2.000.000 ₫ Mua ngay
0979.004.041 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934426161 2.000.000 ₫ Mua ngay
0854872016 2.000.000 ₫ Mua ngay
0974.603.309 2.000.000 ₫ Mua ngay
0857481980 2.000.000 ₫ Mua ngay
0854541980 2.000.000 ₫ Mua ngay
0842732012 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934411416 2.000.000 ₫ Mua ngay
09.6666.0884 2.000.000 ₫ Mua ngay
0962.863.685 2.000.000 ₫ Mua ngay
0854172016 2.000.000 ₫ Mua ngay
0854812014 2.000.000 ₫ Mua ngay
0969.253.665 2.000.000 ₫ Mua ngay
0971595962 2.000.000 ₫ Mua ngay
0963.111.822 2.000.000 ₫ Mua ngay
0844762016 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934439494 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.359.706 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934413713 2.000.000 ₫ Mua ngay
0358768679 2.000.000 ₫ Mua ngay
0846982016 2.000.000 ₫ Mua ngay
0979.466.757 2.000.000 ₫ Mua ngay
0839222522 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934407405 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932461964 2.000.000 ₫ Mua ngay
0964.76.1866 2.000.000 ₫ Mua ngay
0845191984 2.000.000 ₫ Mua ngay
0848682014 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934432032 2.000.000 ₫ Mua ngay
0962.320.283 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934430230 2.000.000 ₫ Mua ngay
0855961981 2.000.000 ₫ Mua ngay
086.2222.773 2.000.000 ₫ Mua ngay
0856541980 2.000.000 ₫ Mua ngay
0376472011 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932488744 2.000.000 ₫ Mua ngay
0839202012 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932451963 2.000.000 ₫ Mua ngay
0847132016 2.000.000 ₫ Mua ngay
0967.58.1984 2.000.000 ₫ Mua ngay
0848001982 2.000.000 ₫ Mua ngay
0848001983 2.000.000 ₫ Mua ngay
0856921982 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932477133 2.000.000 ₫ Mua ngay
0845192020 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934435434 2.000.000 ₫ Mua ngay
0842429696 2.000.000 ₫ Mua ngay
0844516686 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934424724 2.000.000 ₫ Mua ngay
0966.273.858 2.000.000 ₫ Mua ngay
0968.339.183 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932476464 2.000.000 ₫ Mua ngay
0989.551.874 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934435835 2.000.000 ₫ Mua ngay
0969.022.059 2.000.000 ₫ Mua ngay
0856471982 2.000.000 ₫ Mua ngay
0397666369 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932487480 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932493693 2.000.000 ₫ Mua ngay
0869.777.468 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934411244 2.000.000 ₫ Mua ngay
0853282015 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934407107 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934424024 2.000.000 ₫ Mua ngay
0846883383 2.000.000 ₫ Mua ngay
0966.402.297 2.000.000 ₫ Mua ngay
0969.253.439 2.000.000 ₫ Mua ngay
0845411980 2.000.000 ₫ Mua ngay
0839492020 2.000.000 ₫ Mua ngay
0856672020 2.000.000 ₫ Mua ngay
0854102017 2.000.000 ₫ Mua ngay
0904997994 2.000.000 ₫ Mua ngay
0969.253.392 2.000.000 ₫ Mua ngay
0977.940.966 2.000.000 ₫ Mua ngay
0982662295 2.000.000 ₫ Mua ngay
0857251984 2.000.000 ₫ Mua ngay
0985.744442 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934404704 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932471967 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932455453 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934407401 2.000.000 ₫ Mua ngay
0854702010 2.000.000 ₫ Mua ngay
0839872019 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934415615 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932461974 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934415411 2.000.000 ₫ Mua ngay
0846566656 2.000.000 ₫ Mua ngay
0858692020 2.000.000 ₫ Mua ngay
0858872020 2.000.000 ₫ Mua ngay
0845876668 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934411200 2.000.000 ₫ Mua ngay
0976.629.288 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934432437 2.000.000 ₫ Mua ngay
0854702011 2.000.000 ₫ Mua ngay
0964.567.980 2.000.000 ₫ Mua ngay
0973.194.885 2.000.000 ₫ Mua ngay
0858161116 2.000.000 ₫ Mua ngay
0981.37.5.3.89 2.000.000 ₫ Mua ngay
0389689596 2.000.000 ₫ Mua ngay
0963.620.930 2.000.000 ₫ Mua ngay
0963.292.915 2.000.000 ₫ Mua ngay
0858363633 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934433722 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934413813 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934411211 2.000.000 ₫ Mua ngay
0839772015 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934416415 2.000.000 ₫ Mua ngay
0972.018.635 2.000.000 ₫ Mua ngay
0842542019 2.000.000 ₫ Mua ngay
0356.869.969 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763034934 2.000.000 ₫ Mua ngay
0984.387.227 2.000.000 ₫ Mua ngay
0973.032.136 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763035151 2.000.000 ₫ Mua ngay
0869.991.866 2.000.000 ₫ Mua ngay
0846491980 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934421426 2.000.000 ₫ Mua ngay
0848581987 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932466244 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932466733 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934407406 2.000.000 ₫ Mua ngay
0397031114 2.000.000 ₫ Mua ngay
0388112227 2.000.000 ₫ Mua ngay
0964.050.080 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932460960 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932466377 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934434438 2.000.000 ₫ Mua ngay
0932466911 2.000.000 ₫ Mua ngay
0854698886 2.000.000 ₫ Mua ngay
0963.270.705 2.000.000 ₫ Mua ngay
0934423823 2.000.000 ₫ Mua ngay

1. BẠN HIỂU GÌ VỀ SIM SỐ ĐẸP?

Sim số đẹp là 1 tên gọi chung cho các dòng sim nghe gọi chứa những đuôi số có định dạng như các con số giống nhau (bát quý, thất quý, lục quý, ngũ quý, tứ quý, tam quý), các con số tiến, các cụm số lặp, kép, đảo hay các cụm số độc (các đuôi số có ý nghĩa độc, hay mốc sự kiện đặc biệt) và có thể là đuôi số may mắn theo quan niệm dân gian như thần tài (39, 79), lộc phát (68, 86), ông địa (38, 78)...

Để hiểu hơn về các dòng sim số đẹp hãy đọc tiếp phần 2 nhé.

2. SIM SỐ ĐẸP GỒM NHỮNG GÌ?

Như đã nhắc ở trên, sim số đẹp là các số sim có định dạng, và các định dạng hay các loại sim gồm các dòng sau:

 • Sim bát quý: có thể nói đây là dòng sim số đẹp vip nhất trong các dòng sim với 8 số đuôi giống nhau (VD: 88888888, 99999999), trên thị trường sim bát quý đang lưu hành chỉ đếm trên đầu ngón tay
 • Sim thất quý: với 7 con số đuôi giống nhau (VD: 8888888, 9999999), sim thất quý không kém cạnh nhiều so với bát quý và cũng vì thế mà độ khan hiếm của nó cũng rất cao
 • Sim lục quý: với 6 con số đuôi giống nhau nên cũng vì thế mà độ khan hiếm cũng không quá lớn (VD: 888888, 999999), tại simdep.vip chỉ có gần 100 số sim được rao bán với mức giá từ gần 200 triệu đến gần 10 tỷ đồng
 • Sim ngũ quý: dòng sim số đẹp với 5 con số đuôi giống nhau (VD: 88888, 99999), đang có gần 400 số tại simdep.vip với mức giá giao động từ 25 triệu đến hơn 5 tỷ đồng
 • Sim tứ quý: Là sim số đẹp dòng quý có sức hút hơn hẳn các "đàn anh" của mình cũng bởi vì nhu cầu về độ đẹp cũng là quá đủ với mức giá cũng mềm hơn rất nhiều (VD: 8888, 9999), tại simdep.vip sim tứ quý có giá từ 4 triệu đến gần 4 tỷ đồng
 • Sim tam quý: hay còn gọi là sim tam hoa, là 1 dòng sim số đẹp bình dân mà cũng có sức hút khá tốt (VD: 333, 999), tại simdep.vip giá từ 300 ngàn đến vài trăm triệu đồng
 • Sim tam quý kép: hay còn gọi là tam hoa kép, là sim số đẹp có chứa 6 số cuối là 2 cụm tam hoa khác nhau (VD: 888999, 222555), loại sim này có giá từ 5 triệu đến 4 tỷ đồng
 • Sim taxi: dòng sim đẹp này thường được các doanh nghiệp chọn làm hotline vì độ dễ nhớ cao, có các loại sim taxi 4, 3, 2 hay taxi dù (VD: 232323, 099099), Sim taxi có giá 500 ngàn cho đến 5 tỷ đồng
 • Sim số tiến: là dòng sim số đẹp với tối thiểu 3 số cuối tiến theo 1 quy tắc hoặc theo thứ tự +1 (VD: 3456, 2468, 23456789), dòng sim này có giá từ 200 ngàn đến hơn 10 tỷ
 • Sim lộc phát, thần tài, ông địa: là dòng sim số đẹp có đuôi số chứa cặp 68, 86, 39, 79, 38, 78 vậy nên hoàn toàn những số sim này có thể thuộc các dòng sim khác. Các dòng sim này có giá từ dưới 500 ngàn đến 500 triệu đồng.
 • Sim Lặp kép: là dòng sim số đẹp kết hợp của 2 loại sim kép và sim lặp (VD: 6688, 8989), dòng sim này có giá dưới 500 ngàn đến 500 triệu đồng
 • Sim Gánh đảo: là sim số đẹp chứa các cụm số đuôi gánh hoặc đảo nhau (VD: 890098, 8998), dòng sim này có giá từ dưới 500 ngàn đến 400 triệu đồng.
 • Sim Đôi: hay còn gọi là sim cặp hoặc sim tình nhân với các cặp số sim chỉ khác nhau 1 vài số trên sim, sim tình nhân có giá từ dưới 500 ngàn đến dưới 50 triệu đồng
 • Sim Năm sinh: là dòng sim số đẹp với đuôi số chứa các cụm tương ứng với các ngày tháng năm sinh, có các dòng sim năm sinh 4 số, 6 số và 8 số (VD: 03021988, 3288, 030288). Sim năm sinh có giá từ dưới 500 ngàn đến 50 triệu đồng
 • Sim Số độc: là dòng sim chứa các đuôi số là các mang ý nghĩa độc đáo (VD: 1102: độc nhất vô nhị), các cụm số gắn liền với các sự kiện đặc biệt (VD: 051423: 3 ngày xấu nhất trong tháng)...Dòng sim độc này có giá từ dưới 500 ngàn đến vài chục triệu)
 • Sim Lục quý giữa, Sim Ngũ quý giữa, Sim Tứ quý giữa: Tương tự như sim lục quý, ngũ quý và tam quý nhưng khác là các cụm số này ở cuối số sim, loại sim này có giá từ dưới 500 ngàn đến vài chục triệu đồng
 • Sim đầu số cổ: là dòng sim có chứa các đầu số cổ của các nhà mạng, các đầu số ra đời từ những ngày đầu nhà mạng bắt đầu kinh doanh
 • Sim phong thủy: là dòng sim hợp tuổi, hợp mệnh với từng người, sim phong thủy có thể là 1 trong số các dạng sim ở trên nên cũng vì thế mà khoảng giá từ vài trăm nghìn cho đến cả tỷ đồng

3. LỜI KHUYÊN KHI CHỌN SIM:

 • Chọn mua sim theo ngân sách:

  • Mua sim ngân sách dưới 500.000đ: Với ngân sách dưới 500 ngàn tại simdep.vip bạn đã có thể chọn cho mình sim tam hoa 0, 1, 2, 3, 4 hay sim lặp kép, gánh đảo, tiến lên 0123, tứ quý giữa của 3 nhà mạng chính, hãy tham khảo danh mục sim dưới 500k để kiểm chứng "sắc đẹp" của nó nhé.
  • Mua sim ngân sách từ 500.000đ - 1 triệu: Với ngân sách này bạn cũng sẽ có cho mình những số sim mang chủng loại và đuôi số như sim dưới 500k nhưng đầu số và các con số ở giữa sẽ "Chất" hơn đấy
  • Mua sim ngân sách từ 1 triệu - 3 triệu: Ở mức ngân sách này bạn đã có thể thoải mái hơn khi có thêm nhiều sự lựa chọn về các đầu số cổ, đuôi số cũng sẽ lớn hơn, đẹp hơn như tam hoa kép 888999 giữa, tứ 6, 8, 9 giữa, tiến lên 1234, 2345
  • Mua sim ngân sách từ 3 triệu - 5 triệu: Với ngân sách này bạn đã có quyền yêu cầu 1 số sim chỉ chứa các con số đẹp nhất đó là 6 8 9, hay sim tam hoa 5 6 7 8 9, sim lộc phát 6668 8686...
  • Mua sim ngân sách từ 5 triệu - 10 triệu: Với mức ngân sách này bạn có thể chọn bất cứ 1 dòng sim gì mình thích trừ sim ngũ quý trở lên, tức là bạn có thể chọn sim tứ quý, tam hoa, taxi, lộc phát, thần tài với dạng số bạn thích
  • Mua sim ngân sách từ 10 triệu - 50 triệu: Bạn có thể đưa ra nhiều tiêu chí khắt khe hơn cho các dòng sim mà ngân sách 10 triệu đã liệt kê như tránh các con số bạn không thích, đầu số phải cổ...và ĐỪNG QUÊN ngân sách này có thể mua được sim ngũ quý 0 1 4 7 rồi nhé
  • Mua sim ngân sách từ 50 triệu - 100 triệu: Lại là 1 mức cao hơn mức tối đa 50 triệu, tức là với mức này bạn có thể chọn được các đuôi số ngũ quý đẹp hơn như 2 3 5 6, và bất kỳ đuôi tứ quý, tam hoa, hay các dòng thấp hơn
  • Mua sim ngân sách từ 100 triệu - 200 triệu: Bạn muốn mua sim lục quý thì có thể cân nhắc đến lục quý 0 1 4, ngũ quý có thể tự tin chọn đến tận ngũ quý 9, hay các dòng sim số đẹp khác với đầy đủ các tiêu chí khắt khe nhất bạn đưa ra
  • Mua sim ngân sách từ 200 triệu - 500 triệu: Với ngân sách 500 triệu để chọn thoải mái 1 sim lục quý thì cũng chưa đâu nhé, bạn có thể chọn lục quý 0 1 2 3 4 5 7, còn lục quý 6 8 9 có giá trên 500 triệu
  • Mua sim ngân sách trên 500 triệu: Từ 500tr trở lên đến 1 tỷ bạn có thể mua được các loại sim lục quý đổ xuống trừ lục quý 8 và 9 nhé, còn trên 1 tỷ thì bạn "Tẹt Ga" đi, sim nào bạn cũng có thể ngả giá nhé
 • Chọn mua sim số đẹp khuyến mại nghe gọi, 4G:

  Nếu yêu cầu sở hữu 1 số sim đẹp không phải là duy nhất khi bạn chọn mua sim mà còn các dịch vụ đi theo số sim đó như số phút nghe gọi miễn phí, dung lượng 4G thì bạn hãy yêu cầu nhân viên tư vấn sim trả sau cho mình nhé

  simdep.vip thấy nhiều khách hàng đến với mình lo sợ về sim trả sau về vấn đề trừ tiền không chính xác, nhưng vấn đề này đã được các nhà mạng khắc phục bằng việc bạn có thể tự kiểm soát chi tiêu trên app

  Còn nói đến LỢI ÍCH khi dùng sim trả sau thì rõ ràng:
  • Giá sim rẻ hơn cả 5 - 10 lần với sim trả trước
  • Chi phí 1 tháng rẻ chỉ bằng 1/2 khi bạn dùng sim trả trước, vì ở đây có thể chỉ với trên dưới 100.000đ mà bạn đã có cho mình combo gọi điện, sử dụng 4G thả ga
 • Chọn mua sim làm ăn:

  • Nếu bạn là 1 doanh nghiệp lớn, cần ghi dấu ấn với khách hàng và đối tác thì simdep.vip khuyên bạn đầu tư 1 số sim taxi 2 3 hay sim tứ quý 6 8 9 trở lên. Nếu chi phí lớn bạn có thể trả góp với mức phí thấp như bạn mua điện máy ở siêu thị
  • Nếu bạn là 1 doanh nghiệp bình thường, việc hình ảnh từ hotline không quá quan trọng thì hãy tùy thuộc vào khả năng của doanh nghiệp để chọn 1 số sim theo mức ngân sách bạn có thể bỏ ra, hãy đọc phần 3: "Lời khuyên khi chọn sim" nhé
 • Chọn mua sim phong thủy:

Sim phong thủy trên thị trường Việt Nam đang bị pha tạp rất nhiều, nếu thực sự muốn chọn 1 số sim hợp tuổi mình thì hãy chọn thầy uy tín, chọn sim dựa vào giờ ngày tháng năm sinh và nghe tư vấn thêm các vấn đề khác mình đang gặp phải và có 1 quy trình tổng thể để cân bằng lại những điểm khuyết của mình

Bạn có thể tham khảo về sim phong thủy hợp với mình thông qua link này: Sim phong thủy

4. TẠI SAO NÊN MUA SIM TẠI simdep.vip ?

Nhắc đến simdep.vip chắc hẳn nhiều người cũng đã từng nghe qua hay thấy ở đâu đó trên internet, vậy có điều gì khác biệt với các website sim số đẹp khác để bạn nên mua sim tại đây:

 • Giá tốt nhất thị trường: nhắc đến giá sim trên simdep.vip chúng tôi tự tin là 1 website có giá rẻ hơn các web khác lên đến 90% số lượng sim bởi:
  • simdep.vip là đại lý cấp 1 tại 3 nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone từ 5 năm nay
  • Với hơn 50.000 người ghé thăm mỗi ngày, simdep.vip luôn có được chính sách giá tốt từ các nhà cung cấp
  • Hệ sinh thái lớn của nhiều ngành nghề dẫn đến tiết kiệm tối đa chi phí từ nhập sim về đến khi tới tay khách hàng
 • Hệ thống cửa hàng simdep.vip cộng với cửa hàng nhà mạng tại hơn 20 tỉnh giúp hỗ trợ chăm sóc khách hàng tốt nhất, đáng tin cậy nhất
 • Chính sách trước và sau bán hàng tốt nhất:
  • simdep.vip luôn tư vấn hỗ trợ khách hàng tìm được số sim phù hợp nhu cầu sở hữu và nhu cầu sử dụng với chi phí tiết kiệm nhất
  • Hỗ trợ vào tên chính chủ, giao sim miễn phí tại nhà, kiểm tra đúng thông tin mới phải trả tiền
  • Chính sách giao sim nhanh gọn, nhanh nhất chỉ trong 2 tiếng
  • Thay mặt nhà mạng hỗ trợ các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng

Bạn còn băn khoăn gì hãy CHAT hoặc GỌI NGAY cho simdep.vip, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tất cả các vấn đề liên quan không chỉ là mua bán sim số đẹp.