Sim giá rẻ - Kho sim lớn nhất Việt Nam

 • Tìm sim có đầu 090 đuôi 8888 hãy gõ 090*8888
 • Tìm sim bắt đầu bằng 0914 đuôi bất kỳ, hãy gõ: 0914*
Tìm kiếm nâng cao
Số Sim Giá bán Mạng Mua sim
0776207474 2.000.000 ₫ Mua ngay
0862.107.187 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773399255 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776233133 2.000.000 ₫ Mua ngay
0976.83.0989 2.000.000 ₫ Mua ngay
0949.360.868 2.000.000 ₫ Mua ngay
0974.70.8881 2.000.000 ₫ Mua ngay
091.321.7929 2.000.000 ₫ Mua ngay
08.2662.8008 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776207203 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776228428 2.000.000 ₫ Mua ngay
0394.659.689 2.000.000 ₫ Mua ngay
094.454.3868 2.000.000 ₫ Mua ngay
0974.86.2224 2.000.000 ₫ Mua ngay
08.1551.7557 2.000.000 ₫ Mua ngay
0359.16.5577 2.000.000 ₫ Mua ngay
0913.04.6696 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776233200 2.000.000 ₫ Mua ngay
0974.40.1881 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776217219 2.000.000 ₫ Mua ngay
0913.22.01.93 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776244344 2.000.000 ₫ Mua ngay
091.8827.866 2.000.000 ₫ Mua ngay
039.575.1515 2.000.000 ₫ Mua ngay
0969.778.116 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776211970 2.000.000 ₫ Mua ngay
0337.2.1.2006 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776233500 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773396796 2.000.000 ₫ Mua ngay
0949.780.686 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918.07.5558 2.000.000 ₫ Mua ngay
0974.216.388 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776244544 2.000.000 ₫ Mua ngay
0914.21.04.79 2.000.000 ₫ Mua ngay
0336.995.889 2.000.000 ₫ Mua ngay
0949.654.688 2.000.000 ₫ Mua ngay
0357.08.7989 2.000.000 ₫ Mua ngay
0914192022 2.000.000 ₫ Mua ngay
0359.15.4455 2.000.000 ₫ Mua ngay
094.78.01388 2.000.000 ₫ Mua ngay
0339.111.286 2.000.000 ₫ Mua ngay
0948.52.6966 2.000.000 ₫ Mua ngay
0948825689 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776231232 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776244040 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773393093 2.000.000 ₫ Mua ngay
0941528988 2.000.000 ₫ Mua ngay
0912.48.1898 2.000.000 ₫ Mua ngay
033333.87.19 2.000.000 ₫ Mua ngay
0357.52.6677 2.000.000 ₫ Mua ngay
0988226129 2.000.000 ₫ Mua ngay
0976265799 2.000.000 ₫ Mua ngay
0912.377.655 2.000.000 ₫ Mua ngay
0972.700.767 2.000.000 ₫ Mua ngay
097.457.6161 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773397393 2.000.000 ₫ Mua ngay
0372.6.1.2004 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773399522 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776237230 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776211219 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776207007 2.000.000 ₫ Mua ngay
0335.168.586 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776236237 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776211963 2.000.000 ₫ Mua ngay
0975.519.788 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776212216 2.000.000 ₫ Mua ngay
0941192799 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776217373 2.000.000 ₫ Mua ngay
0359.16.1122 2.000.000 ₫ Mua ngay
0943032379 2.000.000 ₫ Mua ngay
0986.038.799 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776211962 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776208207 2.000.000 ₫ Mua ngay
094.771.8699 2.000.000 ₫ Mua ngay
0963.22.88.49 2.000.000 ₫ Mua ngay
0386.25.3535 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776214614 2.000.000 ₫ Mua ngay
035.2468.586 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915.03.05.93 2.000.000 ₫ Mua ngay
0393.982.928 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776225025 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916.71.9998 2.000.000 ₫ Mua ngay
0336.551.568 2.000.000 ₫ Mua ngay
0948.66.2017 2.000.000 ₫ Mua ngay
0356.52.9989 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776247240 2.000.000 ₫ Mua ngay
0985.484.679 2.000.000 ₫ Mua ngay
0913797904 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773395393 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776233822 2.000.000 ₫ Mua ngay
0964.202.667 2.000.000 ₫ Mua ngay
0912.13.06.93 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776245240 2.000.000 ₫ Mua ngay
03.98765.310 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917.50.1976 2.000.000 ₫ Mua ngay
0971.119.771 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776222922 2.000.000 ₫ Mua ngay
0981339973 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773399533 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773399090 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773397597 2.000.000 ₫ Mua ngay
0946.93.7179 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776220226 2.000.000 ₫ Mua ngay
0862.675.695 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916588959 2.000.000 ₫ Mua ngay
09.1990.6166 2.000.000 ₫ Mua ngay
03.3579.8338 2.000.000 ₫ Mua ngay
0983778479 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776237637 2.000.000 ₫ Mua ngay
0813968678 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773397399 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915.07.9996 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776203204 2.000.000 ₫ Mua ngay
097.367.4448 2.000.000 ₫ Mua ngay
0339.286.199 2.000.000 ₫ Mua ngay
0866.404440 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918.30.01.96 2.000.000 ₫ Mua ngay
0913879893 2.000.000 ₫ Mua ngay
0949.142.668 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776230930 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776213211 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776219619 2.000.000 ₫ Mua ngay
0368.12.3030 2.000.000 ₫ Mua ngay
0973.572.679 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776209202 2.000.000 ₫ Mua ngay
0389.670.688 2.000.000 ₫ Mua ngay
0974.864.986 2.000.000 ₫ Mua ngay
033.9996.586 2.000.000 ₫ Mua ngay
0945.471.686 2.000.000 ₫ Mua ngay
0947712568 2.000.000 ₫ Mua ngay
0914.17.2016 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776201967 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776228221 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776231237 2.000.000 ₫ Mua ngay
0912823258 2.000.000 ₫ Mua ngay
0977.1997.91 2.000.000 ₫ Mua ngay
09177.33.588 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773393397 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776214219 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776245246 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776225224 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917.441.866 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915.31.05.92 2.000.000 ₫ Mua ngay
0979933910 2.000.000 ₫ Mua ngay
09.1981.9992 2.000.000 ₫ Mua ngay
091.3456.853 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776214215 2.000.000 ₫ Mua ngay
0338.090.668 2.000.000 ₫ Mua ngay
0913.10.02.97 2.000.000 ₫ Mua ngay
0974.292.386 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776220227 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776207070 2.000.000 ₫ Mua ngay
0943.14.1976 2.000.000 ₫ Mua ngay
096.104.0055 2.000.000 ₫ Mua ngay
0987.581.599 2.000.000 ₫ Mua ngay
0336.188.289 2.000.000 ₫ Mua ngay
09.7979.8820 2.000.000 ₫ Mua ngay
0944.526.345 2.000.000 ₫ Mua ngay
0889196899 2.000.000 ₫ Mua ngay
09.6886.0169 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776222600 2.000.000 ₫ Mua ngay
0914.70.1978 2.000.000 ₫ Mua ngay
0912.24.03.92 2.000.000 ₫ Mua ngay
0974.017.586 2.000.000 ₫ Mua ngay
0359.15.4466 2.000.000 ₫ Mua ngay
0818.398.898 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915.48.9585 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915.73.1978 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776204104 2.000.000 ₫ Mua ngay
08.3663.6776 2.000.000 ₫ Mua ngay
0914.21.1973 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776211311 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776223228 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915.23.09.93 2.000.000 ₫ Mua ngay
09743.78887 2.000.000 ₫ Mua ngay
0947.09.7868 2.000.000 ₫ Mua ngay
0947616968 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776241141 2.000.000 ₫ Mua ngay
0395.286.968 2.000.000 ₫ Mua ngay
08.1881.9009 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776205252 2.000.000 ₫ Mua ngay
0384.55.2525 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776211277 2.000.000 ₫ Mua ngay
038.457.3535 2.000.000 ₫ Mua ngay
08.3663.9009 2.000.000 ₫ Mua ngay
094.83.22339 2.000.000 ₫ Mua ngay
08.3663.7667 2.000.000 ₫ Mua ngay
0919.63.9992 2.000.000 ₫ Mua ngay
0972.09.6446 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776229529 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776218213 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776214242 2.000.000 ₫ Mua ngay
0356.046.468 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776242121 2.000.000 ₫ Mua ngay
0862.045.049 2.000.000 ₫ Mua ngay
0836.555.757 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776207575 2.000.000 ₫ Mua ngay
0972.97.18.79 2.000.000 ₫ Mua ngay
094.698.6679 2.000.000 ₫ Mua ngay
0973.197.818 2.000.000 ₫ Mua ngay
0946520620 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776244844 2.000.000 ₫ Mua ngay
0912572257 2.000.000 ₫ Mua ngay
0868.73.2021 2.000.000 ₫ Mua ngay
0941.229228 2.000.000 ₫ Mua ngay
0972.997786 2.000.000 ₫ Mua ngay
0946100179 2.000.000 ₫ Mua ngay
0977.98.3131 2.000.000 ₫ Mua ngay
0349.228.968 2.000.000 ₫ Mua ngay
097.335.9995 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773399644 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917257679 2.000.000 ₫ Mua ngay
0815111568 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776231978 2.000.000 ₫ Mua ngay
0912.37.9993 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916.512.279 2.000.000 ₫ Mua ngay
03.6667.6799 2.000.000 ₫ Mua ngay
097.267.3866 2.000.000 ₫ Mua ngay
0948.27.06.86 2.000.000 ₫ Mua ngay
0944132879 2.000.000 ₫ Mua ngay
0975.503.788 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776238538 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915.026.939 2.000.000 ₫ Mua ngay
0978.366690 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776226161 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776222077 2.000.000 ₫ Mua ngay
09866968.72 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916.90.5558 2.000.000 ₫ Mua ngay
033333.27.38 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776244011 2.000.000 ₫ Mua ngay
0943.687.886 2.000.000 ₫ Mua ngay
0944801981 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773398397 2.000.000 ₫ Mua ngay
0974.357.099 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773394194 2.000.000 ₫ Mua ngay
0949.40.2686 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776239439 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776206200 2.000.000 ₫ Mua ngay
0944.581.866 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776242542 2.000.000 ₫ Mua ngay
0912593078 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916445447 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773391967 2.000.000 ₫ Mua ngay
0914752018 2.000.000 ₫ Mua ngay
091.765.9939 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773395454 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776209797 2.000.000 ₫ Mua ngay
0339.268.586 2.000.000 ₫ Mua ngay
0983.289196 2.000.000 ₫ Mua ngay
08.1771.0770 2.000.000 ₫ Mua ngay
0833585898 2.000.000 ₫ Mua ngay
0946.765.866 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773393193 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773399844 2.000.000 ₫ Mua ngay
0389.77.2525 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776216214 2.000.000 ₫ Mua ngay
033.6686.289 2.000.000 ₫ Mua ngay
0941999092 2.000.000 ₫ Mua ngay
0912.04.7778 2.000.000 ₫ Mua ngay
0384.55.1515 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776226223 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773393391 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915.22.10.92 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776212020 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776235234 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776242003 2.000.000 ₫ Mua ngay
0384.470.688 2.000.000 ₫ Mua ngay
0836.955.988 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776245745 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776230236 2.000.000 ₫ Mua ngay
09.1940.6689 2.000.000 ₫ Mua ngay
0377.999.768 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776233622 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776233033 2.000.000 ₫ Mua ngay
0914.877.588 2.000.000 ₫ Mua ngay
0948433868 2.000.000 ₫ Mua ngay
0973.51.8885 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915.18.01.91 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916.534.886 2.000.000 ₫ Mua ngay
091.669.7.866 2.000.000 ₫ Mua ngay
091.33338.47 2.000.000 ₫ Mua ngay
0969.130.586 2.000.000 ₫ Mua ngay
0969693658 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776225725 2.000.000 ₫ Mua ngay
08.6826.6807 2.000.000 ₫ Mua ngay
03.44444.265 2.000.000 ₫ Mua ngay
0385.986.279 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776238585 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776221121 2.000.000 ₫ Mua ngay
0773396161 2.000.000 ₫ Mua ngay
0969.53.83.93 2.000.000 ₫ Mua ngay
0974.389.088 2.000.000 ₫ Mua ngay
0981.5566.18 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776233633 2.000.000 ₫ Mua ngay
0976.378.078 2.000.000 ₫ Mua ngay
08.6802.6807 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776211968 2.000.000 ₫ Mua ngay
0973.818008 2.000.000 ₫ Mua ngay
0776216816 2.000.000 ₫ Mua ngay
0971.42.7667 2.000.000 ₫ Mua ngay

1. BẠN HIỂU GÌ VỀ SIM SỐ ĐẸP?

Sim số đẹp là 1 tên gọi chung cho các dòng sim nghe gọi chứa những đuôi số có định dạng như các con số giống nhau (bát quý, thất quý, lục quý, ngũ quý, tứ quý, tam quý), các con số tiến, các cụm số lặp, kép, đảo hay các cụm số độc (các đuôi số có ý nghĩa độc, hay mốc sự kiện đặc biệt) và có thể là đuôi số may mắn theo quan niệm dân gian như thần tài (39, 79), lộc phát (68, 86), ông địa (38, 78)...

Để hiểu hơn về các dòng sim số đẹp hãy đọc tiếp phần 2 nhé.

2. SIM SỐ ĐẸP GỒM NHỮNG GÌ?

Như đã nhắc ở trên, sim số đẹp là các số sim có định dạng, và các định dạng hay các loại sim gồm các dòng sau:

 • Sim bát quý: có thể nói đây là dòng sim số đẹp vip nhất trong các dòng sim với 8 số đuôi giống nhau (VD: 88888888, 99999999), trên thị trường sim bát quý đang lưu hành chỉ đếm trên đầu ngón tay
 • Sim thất quý: với 7 con số đuôi giống nhau (VD: 8888888, 9999999), sim thất quý không kém cạnh nhiều so với bát quý và cũng vì thế mà độ khan hiếm của nó cũng rất cao
 • Sim lục quý: với 6 con số đuôi giống nhau nên cũng vì thế mà độ khan hiếm cũng không quá lớn (VD: 888888, 999999), tại simdep.vip chỉ có gần 100 số sim được rao bán với mức giá từ gần 200 triệu đến gần 10 tỷ đồng
 • Sim ngũ quý: dòng sim số đẹp với 5 con số đuôi giống nhau (VD: 88888, 99999), đang có gần 400 số tại simdep.vip với mức giá giao động từ 25 triệu đến hơn 5 tỷ đồng
 • Sim tứ quý: Là sim số đẹp dòng quý có sức hút hơn hẳn các "đàn anh" của mình cũng bởi vì nhu cầu về độ đẹp cũng là quá đủ với mức giá cũng mềm hơn rất nhiều (VD: 8888, 9999), tại simdep.vip sim tứ quý có giá từ 4 triệu đến gần 4 tỷ đồng
 • Sim tam quý: hay còn gọi là sim tam hoa, là 1 dòng sim số đẹp bình dân mà cũng có sức hút khá tốt (VD: 333, 999), tại simdep.vip giá từ 300 ngàn đến vài trăm triệu đồng
 • Sim tam quý kép: hay còn gọi là tam hoa kép, là sim số đẹp có chứa 6 số cuối là 2 cụm tam hoa khác nhau (VD: 888999, 222555), loại sim này có giá từ 5 triệu đến 4 tỷ đồng
 • Sim taxi: dòng sim đẹp này thường được các doanh nghiệp chọn làm hotline vì độ dễ nhớ cao, có các loại sim taxi 4, 3, 2 hay taxi dù (VD: 232323, 099099), Sim taxi có giá 500 ngàn cho đến 5 tỷ đồng
 • Sim số tiến: là dòng sim số đẹp với tối thiểu 3 số cuối tiến theo 1 quy tắc hoặc theo thứ tự +1 (VD: 3456, 2468, 23456789), dòng sim này có giá từ 200 ngàn đến hơn 10 tỷ
 • Sim lộc phát, thần tài, ông địa: là dòng sim số đẹp có đuôi số chứa cặp 68, 86, 39, 79, 38, 78 vậy nên hoàn toàn những số sim này có thể thuộc các dòng sim khác. Các dòng sim này có giá từ dưới 500 ngàn đến 500 triệu đồng.
 • Sim Lặp kép: là dòng sim số đẹp kết hợp của 2 loại sim kép và sim lặp (VD: 6688, 8989), dòng sim này có giá dưới 500 ngàn đến 500 triệu đồng
 • Sim Gánh đảo: là sim số đẹp chứa các cụm số đuôi gánh hoặc đảo nhau (VD: 890098, 8998), dòng sim này có giá từ dưới 500 ngàn đến 400 triệu đồng.
 • Sim Đôi: hay còn gọi là sim cặp hoặc sim tình nhân với các cặp số sim chỉ khác nhau 1 vài số trên sim, sim tình nhân có giá từ dưới 500 ngàn đến dưới 50 triệu đồng
 • Sim Năm sinh: là dòng sim số đẹp với đuôi số chứa các cụm tương ứng với các ngày tháng năm sinh, có các dòng sim năm sinh 4 số, 6 số và 8 số (VD: 03021988, 3288, 030288). Sim năm sinh có giá từ dưới 500 ngàn đến 50 triệu đồng
 • Sim Số độc: là dòng sim chứa các đuôi số là các mang ý nghĩa độc đáo (VD: 1102: độc nhất vô nhị), các cụm số gắn liền với các sự kiện đặc biệt (VD: 051423: 3 ngày xấu nhất trong tháng)...Dòng sim độc này có giá từ dưới 500 ngàn đến vài chục triệu)
 • Sim Lục quý giữa, Sim Ngũ quý giữa, Sim Tứ quý giữa: Tương tự như sim lục quý, ngũ quý và tam quý nhưng khác là các cụm số này ở cuối số sim, loại sim này có giá từ dưới 500 ngàn đến vài chục triệu đồng
 • Sim đầu số cổ: là dòng sim có chứa các đầu số cổ của các nhà mạng, các đầu số ra đời từ những ngày đầu nhà mạng bắt đầu kinh doanh
 • Sim phong thủy: là dòng sim hợp tuổi, hợp mệnh với từng người, sim phong thủy có thể là 1 trong số các dạng sim ở trên nên cũng vì thế mà khoảng giá từ vài trăm nghìn cho đến cả tỷ đồng

3. LỜI KHUYÊN KHI CHỌN SIM:

 • Chọn mua sim theo ngân sách:

  • Mua sim ngân sách dưới 500.000đ: Với ngân sách dưới 500 ngàn tại simdep.vip bạn đã có thể chọn cho mình sim tam hoa 0, 1, 2, 3, 4 hay sim lặp kép, gánh đảo, tiến lên 0123, tứ quý giữa của 3 nhà mạng chính, hãy tham khảo danh mục sim dưới 500k để kiểm chứng "sắc đẹp" của nó nhé.
  • Mua sim ngân sách từ 500.000đ - 1 triệu: Với ngân sách này bạn cũng sẽ có cho mình những số sim mang chủng loại và đuôi số như sim dưới 500k nhưng đầu số và các con số ở giữa sẽ "Chất" hơn đấy
  • Mua sim ngân sách từ 1 triệu - 3 triệu: Ở mức ngân sách này bạn đã có thể thoải mái hơn khi có thêm nhiều sự lựa chọn về các đầu số cổ, đuôi số cũng sẽ lớn hơn, đẹp hơn như tam hoa kép 888999 giữa, tứ 6, 8, 9 giữa, tiến lên 1234, 2345
  • Mua sim ngân sách từ 3 triệu - 5 triệu: Với ngân sách này bạn đã có quyền yêu cầu 1 số sim chỉ chứa các con số đẹp nhất đó là 6 8 9, hay sim tam hoa 5 6 7 8 9, sim lộc phát 6668 8686...
  • Mua sim ngân sách từ 5 triệu - 10 triệu: Với mức ngân sách này bạn có thể chọn bất cứ 1 dòng sim gì mình thích trừ sim ngũ quý trở lên, tức là bạn có thể chọn sim tứ quý, tam hoa, taxi, lộc phát, thần tài với dạng số bạn thích
  • Mua sim ngân sách từ 10 triệu - 50 triệu: Bạn có thể đưa ra nhiều tiêu chí khắt khe hơn cho các dòng sim mà ngân sách 10 triệu đã liệt kê như tránh các con số bạn không thích, đầu số phải cổ...và ĐỪNG QUÊN ngân sách này có thể mua được sim ngũ quý 0 1 4 7 rồi nhé
  • Mua sim ngân sách từ 50 triệu - 100 triệu: Lại là 1 mức cao hơn mức tối đa 50 triệu, tức là với mức này bạn có thể chọn được các đuôi số ngũ quý đẹp hơn như 2 3 5 6, và bất kỳ đuôi tứ quý, tam hoa, hay các dòng thấp hơn
  • Mua sim ngân sách từ 100 triệu - 200 triệu: Bạn muốn mua sim lục quý thì có thể cân nhắc đến lục quý 0 1 4, ngũ quý có thể tự tin chọn đến tận ngũ quý 9, hay các dòng sim số đẹp khác với đầy đủ các tiêu chí khắt khe nhất bạn đưa ra
  • Mua sim ngân sách từ 200 triệu - 500 triệu: Với ngân sách 500 triệu để chọn thoải mái 1 sim lục quý thì cũng chưa đâu nhé, bạn có thể chọn lục quý 0 1 2 3 4 5 7, còn lục quý 6 8 9 có giá trên 500 triệu
  • Mua sim ngân sách trên 500 triệu: Từ 500tr trở lên đến 1 tỷ bạn có thể mua được các loại sim lục quý đổ xuống trừ lục quý 8 và 9 nhé, còn trên 1 tỷ thì bạn "Tẹt Ga" đi, sim nào bạn cũng có thể ngả giá nhé
 • Chọn mua sim số đẹp khuyến mại nghe gọi, 4G:

  Nếu yêu cầu sở hữu 1 số sim đẹp không phải là duy nhất khi bạn chọn mua sim mà còn các dịch vụ đi theo số sim đó như số phút nghe gọi miễn phí, dung lượng 4G thì bạn hãy yêu cầu nhân viên tư vấn sim trả sau cho mình nhé

  simdep.vip thấy nhiều khách hàng đến với mình lo sợ về sim trả sau về vấn đề trừ tiền không chính xác, nhưng vấn đề này đã được các nhà mạng khắc phục bằng việc bạn có thể tự kiểm soát chi tiêu trên app

  Còn nói đến LỢI ÍCH khi dùng sim trả sau thì rõ ràng:
  • Giá sim rẻ hơn cả 5 - 10 lần với sim trả trước
  • Chi phí 1 tháng rẻ chỉ bằng 1/2 khi bạn dùng sim trả trước, vì ở đây có thể chỉ với trên dưới 100.000đ mà bạn đã có cho mình combo gọi điện, sử dụng 4G thả ga
 • Chọn mua sim làm ăn:

  • Nếu bạn là 1 doanh nghiệp lớn, cần ghi dấu ấn với khách hàng và đối tác thì simdep.vip khuyên bạn đầu tư 1 số sim taxi 2 3 hay sim tứ quý 6 8 9 trở lên. Nếu chi phí lớn bạn có thể trả góp với mức phí thấp như bạn mua điện máy ở siêu thị
  • Nếu bạn là 1 doanh nghiệp bình thường, việc hình ảnh từ hotline không quá quan trọng thì hãy tùy thuộc vào khả năng của doanh nghiệp để chọn 1 số sim theo mức ngân sách bạn có thể bỏ ra, hãy đọc phần 3: "Lời khuyên khi chọn sim" nhé
 • Chọn mua sim phong thủy:

Sim phong thủy trên thị trường Việt Nam đang bị pha tạp rất nhiều, nếu thực sự muốn chọn 1 số sim hợp tuổi mình thì hãy chọn thầy uy tín, chọn sim dựa vào giờ ngày tháng năm sinh và nghe tư vấn thêm các vấn đề khác mình đang gặp phải và có 1 quy trình tổng thể để cân bằng lại những điểm khuyết của mình

Bạn có thể tham khảo về sim phong thủy hợp với mình thông qua link này: Sim phong thủy

4. TẠI SAO NÊN MUA SIM TẠI simdep.vip ?

Nhắc đến simdep.vip chắc hẳn nhiều người cũng đã từng nghe qua hay thấy ở đâu đó trên internet, vậy có điều gì khác biệt với các website sim số đẹp khác để bạn nên mua sim tại đây:

 • Giá tốt nhất thị trường: nhắc đến giá sim trên simdep.vip chúng tôi tự tin là 1 website có giá rẻ hơn các web khác lên đến 90% số lượng sim bởi:
  • simdep.vip là đại lý cấp 1 tại 3 nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone từ 5 năm nay
  • Với hơn 50.000 người ghé thăm mỗi ngày, simdep.vip luôn có được chính sách giá tốt từ các nhà cung cấp
  • Hệ sinh thái lớn của nhiều ngành nghề dẫn đến tiết kiệm tối đa chi phí từ nhập sim về đến khi tới tay khách hàng
 • Hệ thống cửa hàng simdep.vip cộng với cửa hàng nhà mạng tại hơn 20 tỉnh giúp hỗ trợ chăm sóc khách hàng tốt nhất, đáng tin cậy nhất
 • Chính sách trước và sau bán hàng tốt nhất:
  • simdep.vip luôn tư vấn hỗ trợ khách hàng tìm được số sim phù hợp nhu cầu sở hữu và nhu cầu sử dụng với chi phí tiết kiệm nhất
  • Hỗ trợ vào tên chính chủ, giao sim miễn phí tại nhà, kiểm tra đúng thông tin mới phải trả tiền
  • Chính sách giao sim nhanh gọn, nhanh nhất chỉ trong 2 tiếng
  • Thay mặt nhà mạng hỗ trợ các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng

Bạn còn băn khoăn gì hãy CHAT hoặc GỌI NGAY cho simdep.vip, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tất cả các vấn đề liên quan không chỉ là mua bán sim số đẹp.