Sim giá rẻ - Kho sim lớn nhất Việt Nam

 • Tìm sim có đầu 090 đuôi 8888 hãy gõ 090*8888
 • Tìm sim bắt đầu bằng 0914 đuôi bất kỳ, hãy gõ: 0914*
Tìm kiếm nâng cao
Số Sim Giá bán Mạng Mua sim
0763122322 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915727270 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763099797 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763126426 2.000.000 ₫ Mua ngay
0379.5.6.1994 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763099122 2.000.000 ₫ Mua ngay
0367.7.2.1998 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916110317 2.000.000 ₫ Mua ngay
0365.29.1986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763133500 2.000.000 ₫ Mua ngay
096.15.66638 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917260208 2.000.000 ₫ Mua ngay
0961.007.178 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916961221 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917260503 2.000.000 ₫ Mua ngay
0358.09.1995 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763101979 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763133011 2.000.000 ₫ Mua ngay
0379.6.8.1980 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915896893 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917151020 2.000.000 ₫ Mua ngay
0868.80.29.68 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915652152 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916221101 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763101965 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916108090 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763115117 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763105353 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763127027 2.000.000 ₫ Mua ngay
0378.32.1997 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916250617 2.000.000 ₫ Mua ngay
0377.32.1986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917240204 2.000.000 ₫ Mua ngay
0862.591.195 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917446464 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763097098 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916141109 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916080221 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763123131 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763130530 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916393931 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916150618 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763088511 2.000.000 ₫ Mua ngay
0363.75.1986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763088255 2.000.000 ₫ Mua ngay
0363.909.959 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763099055 2.000.000 ₫ Mua ngay
0362.303.678 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916180919 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763118114 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763098093 2.000.000 ₫ Mua ngay
0374.379.368 2.000.000 ₫ Mua ngay
0372.446.777 2.000.000 ₫ Mua ngay
037.772.1994 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763136262 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916090219 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915230373 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916220304 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915210910 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917833986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763132020 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918020413 2.000.000 ₫ Mua ngay
0362.508.386 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916100802 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917240718 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763116161 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917968636 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917273113 2.000.000 ₫ Mua ngay
0367.96.1986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763131992 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763104804 2.000.000 ₫ Mua ngay
0358.71.1997 2.000.000 ₫ Mua ngay
0369.52.1986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763118418 2.000.000 ₫ Mua ngay
0368.000.988 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917260902 2.000.000 ₫ Mua ngay
0367.91.1997 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763133132 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763122300 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917414411 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763108908 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763133066 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916356939 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916226929 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763101974 2.000.000 ₫ Mua ngay
0373.65.1986 2.000.000 ₫ Mua ngay
09.69.69.89.07 2.000.000 ₫ Mua ngay
096.10.7.1957 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917210801 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763124122 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763089989 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917181004 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915200901 2.000.000 ₫ Mua ngay
0382.311.678 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763119494 2.000.000 ₫ Mua ngay
0961.957.975 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763124424 2.000.000 ₫ Mua ngay
0377.69.1986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763125252 2.000.000 ₫ Mua ngay
0363.51.1986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763103203 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763126464 2.000.000 ₫ Mua ngay
097.14.5.1975 2.000.000 ₫ Mua ngay
0369.28.5588 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917563878 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763136565 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916358595 2.000.000 ₫ Mua ngay
0359.02.1996 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763107103 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763102202 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917190611 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916040516 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915727271 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916373735 2.000.000 ₫ Mua ngay
0963.781.187 2.000.000 ₫ Mua ngay
0358.73.1997 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916055885 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763124324 2.000.000 ₫ Mua ngay
0375.62.1997 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763114814 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917241211 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916270416 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917300502 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763130131 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916160321 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916143339 2.000.000 ₫ Mua ngay
0379.117.168 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763107109 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763091973 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763116565 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763122044 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763092009 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763130132 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763122600 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916220550 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916070100 2.000.000 ₫ Mua ngay
0365.1.8.1995 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763136161 2.000.000 ₫ Mua ngay
0359.06.1995 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916170109 2.000.000 ₫ Mua ngay
0377.522.678 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763111985 2.000.000 ₫ Mua ngay
0375.07.1986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917010716 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916262232 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763099611 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763137937 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763099355 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917281109 2.000.000 ₫ Mua ngay
0376.33.1986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0363.605.688 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917011202 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917220504 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763124040 2.000.000 ₫ Mua ngay
0358.25.1986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763099766 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763132009 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916280409 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763114116 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917282821 2.000.000 ₫ Mua ngay
0366.787.168 2.000.000 ₫ Mua ngay
0963.95.0990 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763113613 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763137070 2.000.000 ₫ Mua ngay
037.3399.379 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763096296 2.000.000 ₫ Mua ngay
0376.65.1995 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915803020 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916150500 2.000.000 ₫ Mua ngay
0964.77.97.87 2.000.000 ₫ Mua ngay
0362.099.678 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916709050 2.000.000 ₫ Mua ngay
0375.8.5.1996 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916081020 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763090290 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763087171 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763102001 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915396196 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763097092 2.000.000 ₫ Mua ngay
037.515.1997 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763101987 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917210116 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763116464 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917130400 2.000.000 ₫ Mua ngay
0376.111.135 2.000.000 ₫ Mua ngay
0965.088.087 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763110119 2.000.000 ₫ Mua ngay
0358.226.678 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763088533 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763134138 2.000.000 ₫ Mua ngay
0368.666.642 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917686622 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916040618 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917230373 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763109102 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916110820 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915230402 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916110408 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763132532 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763115515 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917050216 2.000.000 ₫ Mua ngay
0366.78.9197 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763121321 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917270700 2.000.000 ₫ Mua ngay
0869.616.939 2.000.000 ₫ Mua ngay
0358.42.6886 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917067939 2.000.000 ₫ Mua ngay
0377.85.1994 2.000.000 ₫ Mua ngay
0359.27.1986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0369.12.9992 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763137138 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916090810 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917181015 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763095395 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917220601 2.000.000 ₫ Mua ngay
0379.168.567 2.000.000 ₫ Mua ngay
0367.38.8998 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763107100 2.000.000 ₫ Mua ngay
0868.9989.07 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763099844 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916300521 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917906869 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763088755 2.000.000 ₫ Mua ngay
0972.09.8800 2.000.000 ₫ Mua ngay
0868.352.353 2.000.000 ₫ Mua ngay
0366.2.7.1994 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763092005 2.000.000 ₫ Mua ngay
0967.155677 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763089292 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916373343 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916251951 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916250619 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916160508 2.000.000 ₫ Mua ngay
0963.72.92.82 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763110114 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763129124 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763125129 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917241204 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763133055 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763131138 2.000.000 ₫ Mua ngay
0358.97.1995 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916270606 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916436869 2.000.000 ₫ Mua ngay
0379.68.99.88 2.000.000 ₫ Mua ngay
0964.333469 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763138080 2.000.000 ₫ Mua ngay
0967.155.133 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915861010 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916252259 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763089389 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763096464 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763131977 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917170721 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915583113 2.000.000 ₫ Mua ngay
0362.325.168 2.000.000 ₫ Mua ngay
0365.13.1996 2.000.000 ₫ Mua ngay
0375.98.1986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0358.215.688 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915360696 2.000.000 ₫ Mua ngay
0367.10.1980 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763088466 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763121997 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915191200 2.000.000 ₫ Mua ngay
0376.5.2.1995 2.000.000 ₫ Mua ngay
0869.227.887 2.000.000 ₫ Mua ngay
0378.822.456 2.000.000 ₫ Mua ngay
0971.922.997 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915838369 2.000.000 ₫ Mua ngay
096.19.55578 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763111984 2.000.000 ₫ Mua ngay
0368.767.567 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763131139 2.000.000 ₫ Mua ngay
0363.522.678 2.000.000 ₫ Mua ngay
0368.52.1986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915486869 2.000.000 ₫ Mua ngay
096.2268.991 2.000.000 ₫ Mua ngay
0358.69.1995 2.000.000 ₫ Mua ngay
0961.5666.90 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763119393 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916118114 2.000.000 ₫ Mua ngay
0962.278.872 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763129128 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917466778 2.000.000 ₫ Mua ngay
0366.911.399 2.000.000 ₫ Mua ngay
0367.86.1990 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763115415 2.000.000 ₫ Mua ngay
0369.23.1994 2.000.000 ₫ Mua ngay
0918011002 2.000.000 ₫ Mua ngay
0375.77.1990 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917130804 2.000.000 ₫ Mua ngay
0915190811 2.000.000 ₫ Mua ngay
0966.2888.52 2.000.000 ₫ Mua ngay
0376.2.7.1997 2.000.000 ₫ Mua ngay
0962.880.699 2.000.000 ₫ Mua ngay
0358.9.7.1986 2.000.000 ₫ Mua ngay
0363.585.179 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763115151 2.000.000 ₫ Mua ngay
0916301020 2.000.000 ₫ Mua ngay
0917110421 2.000.000 ₫ Mua ngay
0763116113 2.000.000 ₫ Mua ngay

1. BẠN HIỂU GÌ VỀ SIM SỐ ĐẸP?

Sim số đẹp là 1 tên gọi chung cho các dòng sim nghe gọi chứa những đuôi số có định dạng như các con số giống nhau (bát quý, thất quý, lục quý, ngũ quý, tứ quý, tam quý), các con số tiến, các cụm số lặp, kép, đảo hay các cụm số độc (các đuôi số có ý nghĩa độc, hay mốc sự kiện đặc biệt) và có thể là đuôi số may mắn theo quan niệm dân gian như thần tài (39, 79), lộc phát (68, 86), ông địa (38, 78)...

Để hiểu hơn về các dòng sim số đẹp hãy đọc tiếp phần 2 nhé.

2. SIM SỐ ĐẸP GỒM NHỮNG GÌ?

Như đã nhắc ở trên, sim số đẹp là các số sim có định dạng, và các định dạng hay các loại sim gồm các dòng sau:

 • Sim bát quý: có thể nói đây là dòng sim số đẹp vip nhất trong các dòng sim với 8 số đuôi giống nhau (VD: 88888888, 99999999), trên thị trường sim bát quý đang lưu hành chỉ đếm trên đầu ngón tay
 • Sim thất quý: với 7 con số đuôi giống nhau (VD: 8888888, 9999999), sim thất quý không kém cạnh nhiều so với bát quý và cũng vì thế mà độ khan hiếm của nó cũng rất cao
 • Sim lục quý: với 6 con số đuôi giống nhau nên cũng vì thế mà độ khan hiếm cũng không quá lớn (VD: 888888, 999999), tại simdep.vip chỉ có gần 100 số sim được rao bán với mức giá từ gần 200 triệu đến gần 10 tỷ đồng
 • Sim ngũ quý: dòng sim số đẹp với 5 con số đuôi giống nhau (VD: 88888, 99999), đang có gần 400 số tại simdep.vip với mức giá giao động từ 25 triệu đến hơn 5 tỷ đồng
 • Sim tứ quý: Là sim số đẹp dòng quý có sức hút hơn hẳn các "đàn anh" của mình cũng bởi vì nhu cầu về độ đẹp cũng là quá đủ với mức giá cũng mềm hơn rất nhiều (VD: 8888, 9999), tại simdep.vip sim tứ quý có giá từ 4 triệu đến gần 4 tỷ đồng
 • Sim tam quý: hay còn gọi là sim tam hoa, là 1 dòng sim số đẹp bình dân mà cũng có sức hút khá tốt (VD: 333, 999), tại simdep.vip giá từ 300 ngàn đến vài trăm triệu đồng
 • Sim tam quý kép: hay còn gọi là tam hoa kép, là sim số đẹp có chứa 6 số cuối là 2 cụm tam hoa khác nhau (VD: 888999, 222555), loại sim này có giá từ 5 triệu đến 4 tỷ đồng
 • Sim taxi: dòng sim đẹp này thường được các doanh nghiệp chọn làm hotline vì độ dễ nhớ cao, có các loại sim taxi 4, 3, 2 hay taxi dù (VD: 232323, 099099), Sim taxi có giá 500 ngàn cho đến 5 tỷ đồng
 • Sim số tiến: là dòng sim số đẹp với tối thiểu 3 số cuối tiến theo 1 quy tắc hoặc theo thứ tự +1 (VD: 3456, 2468, 23456789), dòng sim này có giá từ 200 ngàn đến hơn 10 tỷ
 • Sim lộc phát, thần tài, ông địa: là dòng sim số đẹp có đuôi số chứa cặp 68, 86, 39, 79, 38, 78 vậy nên hoàn toàn những số sim này có thể thuộc các dòng sim khác. Các dòng sim này có giá từ dưới 500 ngàn đến 500 triệu đồng.
 • Sim Lặp kép: là dòng sim số đẹp kết hợp của 2 loại sim kép và sim lặp (VD: 6688, 8989), dòng sim này có giá dưới 500 ngàn đến 500 triệu đồng
 • Sim Gánh đảo: là sim số đẹp chứa các cụm số đuôi gánh hoặc đảo nhau (VD: 890098, 8998), dòng sim này có giá từ dưới 500 ngàn đến 400 triệu đồng.
 • Sim Đôi: hay còn gọi là sim cặp hoặc sim tình nhân với các cặp số sim chỉ khác nhau 1 vài số trên sim, sim tình nhân có giá từ dưới 500 ngàn đến dưới 50 triệu đồng
 • Sim Năm sinh: là dòng sim số đẹp với đuôi số chứa các cụm tương ứng với các ngày tháng năm sinh, có các dòng sim năm sinh 4 số, 6 số và 8 số (VD: 03021988, 3288, 030288). Sim năm sinh có giá từ dưới 500 ngàn đến 50 triệu đồng
 • Sim Số độc: là dòng sim chứa các đuôi số là các mang ý nghĩa độc đáo (VD: 1102: độc nhất vô nhị), các cụm số gắn liền với các sự kiện đặc biệt (VD: 051423: 3 ngày xấu nhất trong tháng)...Dòng sim độc này có giá từ dưới 500 ngàn đến vài chục triệu)
 • Sim Lục quý giữa, Sim Ngũ quý giữa, Sim Tứ quý giữa: Tương tự như sim lục quý, ngũ quý và tam quý nhưng khác là các cụm số này ở cuối số sim, loại sim này có giá từ dưới 500 ngàn đến vài chục triệu đồng
 • Sim đầu số cổ: là dòng sim có chứa các đầu số cổ của các nhà mạng, các đầu số ra đời từ những ngày đầu nhà mạng bắt đầu kinh doanh
 • Sim phong thủy: là dòng sim hợp tuổi, hợp mệnh với từng người, sim phong thủy có thể là 1 trong số các dạng sim ở trên nên cũng vì thế mà khoảng giá từ vài trăm nghìn cho đến cả tỷ đồng

3. LỜI KHUYÊN KHI CHỌN SIM:

 • Chọn mua sim theo ngân sách:

  • Mua sim ngân sách dưới 500.000đ: Với ngân sách dưới 500 ngàn tại simdep.vip bạn đã có thể chọn cho mình sim tam hoa 0, 1, 2, 3, 4 hay sim lặp kép, gánh đảo, tiến lên 0123, tứ quý giữa của 3 nhà mạng chính, hãy tham khảo danh mục sim dưới 500k để kiểm chứng "sắc đẹp" của nó nhé.
  • Mua sim ngân sách từ 500.000đ - 1 triệu: Với ngân sách này bạn cũng sẽ có cho mình những số sim mang chủng loại và đuôi số như sim dưới 500k nhưng đầu số và các con số ở giữa sẽ "Chất" hơn đấy
  • Mua sim ngân sách từ 1 triệu - 3 triệu: Ở mức ngân sách này bạn đã có thể thoải mái hơn khi có thêm nhiều sự lựa chọn về các đầu số cổ, đuôi số cũng sẽ lớn hơn, đẹp hơn như tam hoa kép 888999 giữa, tứ 6, 8, 9 giữa, tiến lên 1234, 2345
  • Mua sim ngân sách từ 3 triệu - 5 triệu: Với ngân sách này bạn đã có quyền yêu cầu 1 số sim chỉ chứa các con số đẹp nhất đó là 6 8 9, hay sim tam hoa 5 6 7 8 9, sim lộc phát 6668 8686...
  • Mua sim ngân sách từ 5 triệu - 10 triệu: Với mức ngân sách này bạn có thể chọn bất cứ 1 dòng sim gì mình thích trừ sim ngũ quý trở lên, tức là bạn có thể chọn sim tứ quý, tam hoa, taxi, lộc phát, thần tài với dạng số bạn thích
  • Mua sim ngân sách từ 10 triệu - 50 triệu: Bạn có thể đưa ra nhiều tiêu chí khắt khe hơn cho các dòng sim mà ngân sách 10 triệu đã liệt kê như tránh các con số bạn không thích, đầu số phải cổ...và ĐỪNG QUÊN ngân sách này có thể mua được sim ngũ quý 0 1 4 7 rồi nhé
  • Mua sim ngân sách từ 50 triệu - 100 triệu: Lại là 1 mức cao hơn mức tối đa 50 triệu, tức là với mức này bạn có thể chọn được các đuôi số ngũ quý đẹp hơn như 2 3 5 6, và bất kỳ đuôi tứ quý, tam hoa, hay các dòng thấp hơn
  • Mua sim ngân sách từ 100 triệu - 200 triệu: Bạn muốn mua sim lục quý thì có thể cân nhắc đến lục quý 0 1 4, ngũ quý có thể tự tin chọn đến tận ngũ quý 9, hay các dòng sim số đẹp khác với đầy đủ các tiêu chí khắt khe nhất bạn đưa ra
  • Mua sim ngân sách từ 200 triệu - 500 triệu: Với ngân sách 500 triệu để chọn thoải mái 1 sim lục quý thì cũng chưa đâu nhé, bạn có thể chọn lục quý 0 1 2 3 4 5 7, còn lục quý 6 8 9 có giá trên 500 triệu
  • Mua sim ngân sách trên 500 triệu: Từ 500tr trở lên đến 1 tỷ bạn có thể mua được các loại sim lục quý đổ xuống trừ lục quý 8 và 9 nhé, còn trên 1 tỷ thì bạn "Tẹt Ga" đi, sim nào bạn cũng có thể ngả giá nhé
 • Chọn mua sim số đẹp khuyến mại nghe gọi, 4G:

  Nếu yêu cầu sở hữu 1 số sim đẹp không phải là duy nhất khi bạn chọn mua sim mà còn các dịch vụ đi theo số sim đó như số phút nghe gọi miễn phí, dung lượng 4G thì bạn hãy yêu cầu nhân viên tư vấn sim trả sau cho mình nhé

  simdep.vip thấy nhiều khách hàng đến với mình lo sợ về sim trả sau về vấn đề trừ tiền không chính xác, nhưng vấn đề này đã được các nhà mạng khắc phục bằng việc bạn có thể tự kiểm soát chi tiêu trên app

  Còn nói đến LỢI ÍCH khi dùng sim trả sau thì rõ ràng:
  • Giá sim rẻ hơn cả 5 - 10 lần với sim trả trước
  • Chi phí 1 tháng rẻ chỉ bằng 1/2 khi bạn dùng sim trả trước, vì ở đây có thể chỉ với trên dưới 100.000đ mà bạn đã có cho mình combo gọi điện, sử dụng 4G thả ga
 • Chọn mua sim làm ăn:

  • Nếu bạn là 1 doanh nghiệp lớn, cần ghi dấu ấn với khách hàng và đối tác thì simdep.vip khuyên bạn đầu tư 1 số sim taxi 2 3 hay sim tứ quý 6 8 9 trở lên. Nếu chi phí lớn bạn có thể trả góp với mức phí thấp như bạn mua điện máy ở siêu thị
  • Nếu bạn là 1 doanh nghiệp bình thường, việc hình ảnh từ hotline không quá quan trọng thì hãy tùy thuộc vào khả năng của doanh nghiệp để chọn 1 số sim theo mức ngân sách bạn có thể bỏ ra, hãy đọc phần 3: "Lời khuyên khi chọn sim" nhé
 • Chọn mua sim phong thủy:

Sim phong thủy trên thị trường Việt Nam đang bị pha tạp rất nhiều, nếu thực sự muốn chọn 1 số sim hợp tuổi mình thì hãy chọn thầy uy tín, chọn sim dựa vào giờ ngày tháng năm sinh và nghe tư vấn thêm các vấn đề khác mình đang gặp phải và có 1 quy trình tổng thể để cân bằng lại những điểm khuyết của mình

Bạn có thể tham khảo về sim phong thủy hợp với mình thông qua link này: Sim phong thủy

4. TẠI SAO NÊN MUA SIM TẠI simdep.vip ?

Nhắc đến simdep.vip chắc hẳn nhiều người cũng đã từng nghe qua hay thấy ở đâu đó trên internet, vậy có điều gì khác biệt với các website sim số đẹp khác để bạn nên mua sim tại đây:

 • Giá tốt nhất thị trường: nhắc đến giá sim trên simdep.vip chúng tôi tự tin là 1 website có giá rẻ hơn các web khác lên đến 90% số lượng sim bởi:
  • simdep.vip là đại lý cấp 1 tại 3 nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone từ 5 năm nay
  • Với hơn 50.000 người ghé thăm mỗi ngày, simdep.vip luôn có được chính sách giá tốt từ các nhà cung cấp
  • Hệ sinh thái lớn của nhiều ngành nghề dẫn đến tiết kiệm tối đa chi phí từ nhập sim về đến khi tới tay khách hàng
 • Hệ thống cửa hàng simdep.vip cộng với cửa hàng nhà mạng tại hơn 20 tỉnh giúp hỗ trợ chăm sóc khách hàng tốt nhất, đáng tin cậy nhất
 • Chính sách trước và sau bán hàng tốt nhất:
  • simdep.vip luôn tư vấn hỗ trợ khách hàng tìm được số sim phù hợp nhu cầu sở hữu và nhu cầu sử dụng với chi phí tiết kiệm nhất
  • Hỗ trợ vào tên chính chủ, giao sim miễn phí tại nhà, kiểm tra đúng thông tin mới phải trả tiền
  • Chính sách giao sim nhanh gọn, nhanh nhất chỉ trong 2 tiếng
  • Thay mặt nhà mạng hỗ trợ các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng

Bạn còn băn khoăn gì hãy CHAT hoặc GỌI NGAY cho simdep.vip, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tất cả các vấn đề liên quan không chỉ là mua bán sim số đẹp.